2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:33

Nio av tio länståg i tid

MUNKFORS: Statistik för Värmlandstrafiks tåg

Likvärdigt. Värmlandstrafiks punktlighet för 2014 ligger i paritet med genomsnittet för övriga tågbolag i Sverige. Under fjolåret kom 90,2 procent av Värmlandstågen i rätt tid. Ser man till Sverige som helhet var den procentsatsen en tiondel högre.

Värmlandstrafik ökar sin punktlighet något 2014 jämfört med 2013, 2013 kom 89,7 procent av tågen i rätt tid, det vill säga i rätt tid eller max fem minuter för sent. Motsvarande siffra för 2014 är alltså 90,2 procent.

– Vi är aldrig nöjda och vi arbetar kontinuerligt för att förbättras, men 90,2 är inte dåligt även om vi alltid strävar efter att bli bättre, säger Per Sidetun, trafikchef på Värmlandstrafik AB.

Juni

Bästa månaden 2014 för Värmlandstrafik var juni, då kom 95,3 procent av tågen i rätt tid. Sämsta månad var augusti då 84,8 procent av tågen nådde slutstation i avsedd tid. Även bland annat SJ hade problem under augusti där väderleken spelade roll.

– Juni var bra, vi hoppas att det fortsätter så. När det gäller SJ kan det ju vara störningar i Stockholmstrakten som påverkar hela systemet, vi kan ändå oftast köra i Värmland.

Tretton

Utförare av Värmlandstrafiks tågtrafik i Värmland är Tågkompaniet. Totalt har Värmlandstrafik 13 tåg i gång, fem stycken motoriserade för Fryksdalsbanan, tre stycken trevagnars Regina för bland annat Värmlandsbanan samt fem tvåvagnars för Värmlandsbanan med flera banor.

För att öka punktligheten 2015 satsar man nu på ett utökat fordons- och reparationsunderhåll av dessa tåg.

– Vi tar in tågen längre tid till verkstad när vi hyr in fler tåg. Har vi inhyrda tåg kan våra tåg stå längre på verkstan och då kan vi göra lite ”djupare” underhåll, det vill säga gå igenom och serva fler tåg bättre.

Kontaktledningar mm

Andra insatser som krävs för att bättra punktligheten är förbättringar i infrastrukturen såsom utökad spårkapacitet, dessa insatser ansvarar Trafikverket och regeringen ytterst för. När det gäller Värmlandsbanan projekteras ett utbyggt mötesspår i Väsetrakten och ett troligen i trakterna av Brunsberg i Arvika kommun. Även förbättringar öster om Karlstad finns med i långtidsplaneringen. Någon generell utbyggnad från enkelspår till dubbelspår kan dock inte skönjas inom överskådlig tid för Värmlandsbanan.

– Som banan ser ut i dag har vi svårt att köra fler tåg, med fler mötesspår kan vi köra tätare trafik.

Plusprocent

För 2015 hoppas Sidetun på några procents ökning av punktligheten jämfört med 2014.

– Min förhoppning är den, vi måste ha tuffa mål.

Någon statistik för punktligheten för Värmlandstrafiks tåg specifikt till Arvika och Charlottenberg finns för dagen inte utan statistiken gäller Värmland som helhet.

Värmlandstrafik ökar sin punktlighet något 2014 jämfört med 2013, 2013 kom 89,7 procent av tågen i rätt tid, det vill säga i rätt tid eller max fem minuter för sent. Motsvarande siffra för 2014 är alltså 90,2 procent.

– Vi är aldrig nöjda och vi arbetar kontinuerligt för att förbättras, men 90,2 är inte dåligt även om vi alltid strävar efter att bli bättre, säger Per Sidetun, trafikchef på Värmlandstrafik AB.

Juni

Bästa månaden 2014 för Värmlandstrafik var juni, då kom 95,3 procent av tågen i rätt tid. Sämsta månad var augusti då 84,8 procent av tågen nådde slutstation i avsedd tid. Även bland annat SJ hade problem under augusti där väderleken spelade roll.

– Juni var bra, vi hoppas att det fortsätter så. När det gäller SJ kan det ju vara störningar i Stockholmstrakten som påverkar hela systemet, vi kan ändå oftast köra i Värmland.

Tretton

Utförare av Värmlandstrafiks tågtrafik i Värmland är Tågkompaniet. Totalt har Värmlandstrafik 13 tåg i gång, fem stycken motoriserade för Fryksdalsbanan, tre stycken trevagnars Regina för bland annat Värmlandsbanan samt fem tvåvagnars för Värmlandsbanan med flera banor.

För att öka punktligheten 2015 satsar man nu på ett utökat fordons- och reparationsunderhåll av dessa tåg.

– Vi tar in tågen längre tid till verkstad när vi hyr in fler tåg. Har vi inhyrda tåg kan våra tåg stå längre på verkstan och då kan vi göra lite ”djupare” underhåll, det vill säga gå igenom och serva fler tåg bättre.

Kontaktledningar mm

Andra insatser som krävs för att bättra punktligheten är förbättringar i infrastrukturen såsom utökad spårkapacitet, dessa insatser ansvarar Trafikverket och regeringen ytterst för. När det gäller Värmlandsbanan projekteras ett utbyggt mötesspår i Väsetrakten och ett troligen i trakterna av Brunsberg i Arvika kommun. Även förbättringar öster om Karlstad finns med i långtidsplaneringen. Någon generell utbyggnad från enkelspår till dubbelspår kan dock inte skönjas inom överskådlig tid för Värmlandsbanan.

– Som banan ser ut i dag har vi svårt att köra fler tåg, med fler mötesspår kan vi köra tätare trafik.

Plusprocent

För 2015 hoppas Sidetun på några procents ökning av punktligheten jämfört med 2014.

– Min förhoppning är den, vi måste ha tuffa mål.

Någon statistik för punktligheten för Värmlandstrafiks tåg specifikt till Arvika och Charlottenberg finns för dagen inte utan statistiken gäller Värmland som helhet.