2015-01-20 09:49

2015-01-21 09:31

Renovering av skolkök

ARVIKA

Den 27 januari startar Arvika Fastighets AB ombyggnationen av Taserudsgymnasiets kök.

Under ombyggnationen flyttas matlagningen till Centralskolans kök och Kyrkebyskolans kök. Detta medför att det under byggtiden är ett begränsat utbud av sallader och lunchalternativ.

Förutom maten till gymnasiet lagas även maten till Gateskolan, Graningegården, förskolan Myrstacken och Gategården på Taserudsgymnasiets kök. Köket lagar en vanlig dag runt 1000 portioner mat.

Lunchtiderna påverkas inte av ombyggnationen.

– Köket renoveras och blir mer ändamålsenligt. I nuläget är det en ganska tung arbetsmiljö för personalen att jobba i men detta kommer att förbättras avsevärt efter renoveringen, säger Conny Room, enhetschef Arvika kommun.

Renoveringen beräknas vara klar till starten av höstterminen 2015.

Under ombyggnationen flyttas matlagningen till Centralskolans kök och Kyrkebyskolans kök. Detta medför att det under byggtiden är ett begränsat utbud av sallader och lunchalternativ.

Förutom maten till gymnasiet lagas även maten till Gateskolan, Graningegården, förskolan Myrstacken och Gategården på Taserudsgymnasiets kök. Köket lagar en vanlig dag runt 1000 portioner mat.

Lunchtiderna påverkas inte av ombyggnationen.

– Köket renoveras och blir mer ändamålsenligt. I nuläget är det en ganska tung arbetsmiljö för personalen att jobba i men detta kommer att förbättras avsevärt efter renoveringen, säger Conny Room, enhetschef Arvika kommun.

Renoveringen beräknas vara klar till starten av höstterminen 2015.