2014-12-09 16:54

2015-01-20 22:55

Kommunstyrelsen i korthet

ARVIKA: Kommunstyrelsen

Budget

Kommunstyrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2015-2017 samt kommande års budget.

Rackstadkorset

Ett medborgarförslag om en rondell ut mot RV 61 från Rackstadvägen vid sjukhuset avslogs. Frågan hade tagits upp med Trafikverket, som svarat att det finns avkörnings- och påkörningsfiler och att man inte kan ta hänsyn till en sidoväg med så liten trafikmängd som Rackstadvägen.

Namnger LSS-boende

Det nya LSS-boendet i korsningen Rosendalsvägen-Vinkelvägen har hittills kallats för Rosendal, vilket även verksamheten själv föreslår som namn. Kommunstyrelsen går dock på namnberedningens förslag och fastställer det nya boendets namn till Vinkelvägen.

Edas vindbruksplan

På remissen till Edas vindbruksplan, svarar Arvika att område 4, Svartingsdalen, bör klassas som olämpligt för vindkraft; att skyddsavstånd mot bebyggelse vid område 5, Tobaksberget, bör redovisas även för byggnader öster om kommungränsen; och att samråd med Arvika ska rekommenderas i ärenden nära kommungränsen.

Regional klimatplan

Länsstyrelsen har skickat ut en remiss för en regional handlingsplan för sitt klimat- och energistrategiska arbete. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Lärlingsutbildning

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna för 2015 med 748 000 kronor. Det motsvarar åtta heltidsstudieplatser, fördelat på bygg och anläggning, el och energi, handel och administration, hantverk, samt restaurang och hantverk.

Detaljplan för Bocken

Kommunstyrelsen antar den nya detaljplanen för kvarteret Bocken 11 och 12 (nordväst om korsningen Magasinsgatan-Kyrkogatan). Efter samrådet i augusti och september gjordes vissa justeringar gällande Bocken 12 (där Lekia och Viktors pizzeria finns). Marken ska användas till ”bostadskomplement med centrumändamål och handel i bottenvåningen”. Här har också byggnadshöjden minskat med motsvarande en våning i förhållande till det ursprungliga förslaget, i syfte att i större utsträckning behålla siktlinjerna för bakomliggande fastigheter.

Budget

Kommunstyrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2015-2017 samt kommande års budget.

Rackstadkorset

Ett medborgarförslag om en rondell ut mot RV 61 från Rackstadvägen vid sjukhuset avslogs. Frågan hade tagits upp med Trafikverket, som svarat att det finns avkörnings- och påkörningsfiler och att man inte kan ta hänsyn till en sidoväg med så liten trafikmängd som Rackstadvägen.

Namnger LSS-boende

Det nya LSS-boendet i korsningen Rosendalsvägen-Vinkelvägen har hittills kallats för Rosendal, vilket även verksamheten själv föreslår som namn. Kommunstyrelsen går dock på namnberedningens förslag och fastställer det nya boendets namn till Vinkelvägen.

Edas vindbruksplan

På remissen till Edas vindbruksplan, svarar Arvika att område 4, Svartingsdalen, bör klassas som olämpligt för vindkraft; att skyddsavstånd mot bebyggelse vid område 5, Tobaksberget, bör redovisas även för byggnader öster om kommungränsen; och att samråd med Arvika ska rekommenderas i ärenden nära kommungränsen.

Regional klimatplan

Länsstyrelsen har skickat ut en remiss för en regional handlingsplan för sitt klimat- och energistrategiska arbete. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Lärlingsutbildning

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna för 2015 med 748 000 kronor. Det motsvarar åtta heltidsstudieplatser, fördelat på bygg och anläggning, el och energi, handel och administration, hantverk, samt restaurang och hantverk.

Detaljplan för Bocken

Kommunstyrelsen antar den nya detaljplanen för kvarteret Bocken 11 och 12 (nordväst om korsningen Magasinsgatan-Kyrkogatan). Efter samrådet i augusti och september gjordes vissa justeringar gällande Bocken 12 (där Lekia och Viktors pizzeria finns). Marken ska användas till ”bostadskomplement med centrumändamål och handel i bottenvåningen”. Här har också byggnadshöjden minskat med motsvarande en våning i förhållande till det ursprungliga förslaget, i syfte att i större utsträckning behålla siktlinjerna för bakomliggande fastigheter.