120 nya jobb skapas när köpcentret byggs ut

TÖCKSFORS: Kraftig ökning av gränshandeln – Olav Thon investerar 150–200 miljoner kronor i projektet som inleddes på tisdagen

Gränshandeln har ökat kraftigt det senaste året och på tisdagen inledde Olav Thon-gruppen utbyggnaden av Töcksfors shoppingcenter.
– Vi bygger ut med 9 000 kvadratmeter. Det handlar om en investering på 150–200 miljoner kronor som beräknas ge cirka 120 nya jobb.

Det berättar Lars Erik Erøy, center manager på Töcksfors shoppingcenter.

Färska siffror från Norges statistiska centralbyrå visar att norrmännens gränshandel i Sverige mellan det fjärde kvartalet 2016 och det tredje kvartalet 2017 låg på 15,8 miljarder kronor.

Det är en ökning med hela 23,4 procent jämfört med de fyra kvartalen perioden innan. Den norske finansmannen Olav Thon som äger köpcentren i Nordby i Svinesund (+4,7 procent 2017) Charlottenberg, (+7,3), Töcksfors (-2,2) och Mitticity i Karlstad (-5,5) väljer nu att trycka på knappen för en utbyggnad i Töcksfors.

Markarbeten till maj

På tisdagen inleddes markarbetena som beräknas pågå till i maj.

– Dagens köpcenter kommer att byggas ut västerut med drygt 9 000 kvadratmeter. Det handlar om en investering på 150–200 miljoner kronor som vi beräknar kommer att ge sju–nio nya butiker, säger Lars Erik Erøy.

Vilka kedjor som etablerar sig vill han ännu inte säga.

– Men när det gäller de lite större butiksytorna förhandlar vi med två, tre större aktörer. Dessutom har vi några lediga ytor i dagens köpcenter som vi ska fylla upp. Vi har inte haft så bråttom med dem eftersom vi även räknar med viss omflyttning bland de nuvarande butikerna.

Stor satsning

Det är en rejäl satsning som ska genomföras i Töcksfors.

– Ja, Olav Thon-gruppen investerar 150–200 miljoner kronor i samband med utbyggnaden som ska stå klar till påsk 2019.

– Vi räknar med att det kommer att skapas cirka 120 nya jobb som kan läggas till dagens 350–370. När allt är klart får vi en samlad handelsyta på 42 000 kvadratmeter, säger Lars Erik Erøy.

350 nya parkeringsplatser skapas utomhus längs E18 när Ö&B:s tidigare butikslokal rivs i sommar eller höst och 40–50 nya p-platser tillkommer i garaget som byggs ut.

– Det långsiktiga målet är att nå en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

2018-01-09 19:17

2018-01-09 19:17