2017-10-20 16:03

2017-10-20 16:36

Kommunalrådet anmäler Tullverket till Justitiekanslern

ÅRJÄNG: "En skrämmande tysthetskultur"

Årjängs kommunalråd anmäler Tullverket till Justitiekanslern, JK.
– Det råder en skrämmande tysthetskultur inom Tullverket, säger Daniel Schützer (S).

På fredagen lämnade Årjängs kommunalråd Daniel Schützer in två anmälningar till Justitiekanslern, båda gäller Tullverket och är kopplade till myndighetens beslut om att stänga tullstationen i Hån nattetid.

Den första anmälningen handlar om brott mot en av EU:s förordningar, som bland annat fastställer att öppettider ska vara rimliga och ändamålsenliga.

Den andra anmälan gäller brott mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då personal i ledande ställning efterfrågat vem som ”läckt” uppgifter till media, enligt Daniel Schützer.

”Osund kultur”

– Det råder en skrämmande tysthetskultur inom Tullverket och jag hoppas verkligen att Justitiekanslern tar båda anmälningarna på allvar säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) i ett pressmeddelande.

– Inte minst brottet mot det så kallade efterforskningsförbudet visar på denna osunda kultur. Men för näringslivet i Årjängs kommun så är det så klart nattstängningen som är det stora problemet.

Åsa Gunnarsson hos Tullverkets presstjänst:

– Vi har nu på fredagseftermiddagen, via medier, blivit uppmärksammade på den här anmälan. Vi tar naturligtvis var anmälan på största allvar och får nu invänta JK:s bedömning.

På fredagen lämnade Årjängs kommunalråd Daniel Schützer in två anmälningar till Justitiekanslern, båda gäller Tullverket och är kopplade till myndighetens beslut om att stänga tullstationen i Hån nattetid.

Den första anmälningen handlar om brott mot en av EU:s förordningar, som bland annat fastställer att öppettider ska vara rimliga och ändamålsenliga.

Den andra anmälan gäller brott mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då personal i ledande ställning efterfrågat vem som ”läckt” uppgifter till media, enligt Daniel Schützer.

”Osund kultur”

– Det råder en skrämmande tysthetskultur inom Tullverket och jag hoppas verkligen att Justitiekanslern tar båda anmälningarna på allvar säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) i ett pressmeddelande.

– Inte minst brottet mot det så kallade efterforskningsförbudet visar på denna osunda kultur. Men för näringslivet i Årjängs kommun så är det så klart nattstängningen som är det stora problemet.

Åsa Gunnarsson hos Tullverkets presstjänst:

– Vi har nu på fredagseftermiddagen, via medier, blivit uppmärksammade på den här anmälan. Vi tar naturligtvis var anmälan på största allvar och får nu invänta JK:s bedömning.