2017-10-10 13:33

2017-10-10 13:34

Svantorp (S) ställer ministerfråga om tullen

TÖCKSFORS

Nu riktar även riksdagsledamoten Gunilla Svantorp (S) från Årjäng kritik mot Tullverkets beslut att nattstänga tullen i Hån.

– Jag tycker det är orimligt att en tullstation som befinner sig på en av de viktigaste Europavägarna i Sverige håller nattstängt.

– I EU finns det tydliga förordningar om att öppettiderna för tullstationerna ska vara så att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids.

– Om 48 av 55 svarande företag i Handelskammarens undersökning menar att de drabbas av nattstängningen i Hån tycker jag att det är svårt att se hur stängningen överensstämmer med EU:s förordning, säger Gunilla Svantorp.

Därför ställer hon nu en fråga till finansminister Magdalena Andersson (S):

– Avser statsrådet verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids?

– Jag tycker det är orimligt att en tullstation som befinner sig på en av de viktigaste Europavägarna i Sverige håller nattstängt.

– I EU finns det tydliga förordningar om att öppettiderna för tullstationerna ska vara så att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids.

– Om 48 av 55 svarande företag i Handelskammarens undersökning menar att de drabbas av nattstängningen i Hån tycker jag att det är svårt att se hur stängningen överensstämmer med EU:s förordning, säger Gunilla Svantorp.

Därför ställer hon nu en fråga till finansminister Magdalena Andersson (S):

– Avser statsrådet verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids?