2017-10-03 06:00

2017-10-03 13:08

Tullstationen försenas

TÖCKSFORS: En rekordlång långbänk – I 13 år har Tullverket haft planer på att bygga nytt vid gränsen

I hela 13 år har Tullverket haft planer på en ny tullstation längs E18 vid norska gränsen. Projektet har dock av olika anledningar ständigt fördröjts.
Nu kommer beskedet att bygget som snart skulle ha inletts har försenats – igen.
– Kommunen var tvungen att justera detaljplanen.

Det berättar Trafikverkets projektledare Richard Svennberg.

2004 kom beskedet att en ny E18-sträcka skulle dras utanför Hån. Det tog Tullverket på sängen.

– Vi kan ju inte ha en tullstation vid sidan av vägen, sade generaldirektören Karin Starrin då.

Så blev det dock. 2008 invigdes den nya E18-sträckan och hela nio år senare ligger tullen kvar i Hån.

Blev för dyrt

Under tiden har bland annat en gemensam tullanläggning med Norge hunnit skrotas av kostnadsskäl. Det har även ett avtal med en privat aktör som ville bygga och hyra ut till Tullverket.

2011 sade den nya generaldirektören och värmlänningen Therese Mattsson att en ny tullstation har ”hög prioritet” och hon hoppades få inviga en sådan om två, tre år.

Så blev det inte. Trafikverket trodde ett tag att det behövdes en planskild korsning vid tomtläget i backen strax öster om riksgränsen och nya utredningar följde.

Och Tullverket var inte medvetet om att man var tvungen att EU-upphandla bygget, vilket ledde till ytterligare försening. Även Årjängs kommuns arbete med detaljplanen har dragit ut på tiden. Samtidigt har tullpersonalens frustration bara ökat.

För ett år sedan skrev NWT att projektet trots allt var på väg att förverkligas. Man räknade med byggstart i början av 2018. Men nu kommer beskedet att det inte blir så.

– Nej, kommunen var tvungen att justera detaljplanen. Den skulle först ha varit klar vid förra årsskiftet, sedan i våras och så blev den färdig i juli. Det har lett till förseningar både för oss och Tullverket, säger Richard Svennberg.

Vägplanen bereds i höst och ska sedan fastställas och samtidigt jobbar Trafikverket med bygghandlingen. Projekteringen pågår. En entreprenör för vägdelen är klar i höst.

Om ett år

– Senast i september 2018 kan vägarbetena starta, med lite tur tidigare, säger Richard Svennberg.

Tullverket har nu genomfört sin EU-upphandling.

– Vi utvärderar den just nu och får precis som Trafikverket flytta fram vår byggstart åtminstone till sommaren 2018. Det är bara att beklaga, säger verkets konsult Thomas Börjesson.

Bolaget som vinner upphandlingen ska bygga och äga stationen och ska även komma med förslag till utformning. Kostnaderna för den beräknas till cirka 60 miljoner.

Det berättar Trafikverkets projektledare Richard Svennberg.

2004 kom beskedet att en ny E18-sträcka skulle dras utanför Hån. Det tog Tullverket på sängen.

– Vi kan ju inte ha en tullstation vid sidan av vägen, sade generaldirektören Karin Starrin då.

Så blev det dock. 2008 invigdes den nya E18-sträckan och hela nio år senare ligger tullen kvar i Hån.

Blev för dyrt

Under tiden har bland annat en gemensam tullanläggning med Norge hunnit skrotas av kostnadsskäl. Det har även ett avtal med en privat aktör som ville bygga och hyra ut till Tullverket.

2011 sade den nya generaldirektören och värmlänningen Therese Mattsson att en ny tullstation har ”hög prioritet” och hon hoppades få inviga en sådan om två, tre år.

Så blev det inte. Trafikverket trodde ett tag att det behövdes en planskild korsning vid tomtläget i backen strax öster om riksgränsen och nya utredningar följde.

Och Tullverket var inte medvetet om att man var tvungen att EU-upphandla bygget, vilket ledde till ytterligare försening. Även Årjängs kommuns arbete med detaljplanen har dragit ut på tiden. Samtidigt har tullpersonalens frustration bara ökat.

För ett år sedan skrev NWT att projektet trots allt var på väg att förverkligas. Man räknade med byggstart i början av 2018. Men nu kommer beskedet att det inte blir så.

– Nej, kommunen var tvungen att justera detaljplanen. Den skulle först ha varit klar vid förra årsskiftet, sedan i våras och så blev den färdig i juli. Det har lett till förseningar både för oss och Tullverket, säger Richard Svennberg.

Vägplanen bereds i höst och ska sedan fastställas och samtidigt jobbar Trafikverket med bygghandlingen. Projekteringen pågår. En entreprenör för vägdelen är klar i höst.

Om ett år

– Senast i september 2018 kan vägarbetena starta, med lite tur tidigare, säger Richard Svennberg.

Tullverket har nu genomfört sin EU-upphandling.

– Vi utvärderar den just nu och får precis som Trafikverket flytta fram vår byggstart åtminstone till sommaren 2018. Det är bara att beklaga, säger verkets konsult Thomas Börjesson.

Bolaget som vinner upphandlingen ska bygga och äga stationen och ska även komma med förslag till utformning. Kostnaderna för den beräknas till cirka 60 miljoner.

Bygget har ständigt skjutits upp

Redan på 1980-talet planerades en ny tullstation vid norska gränsen. Den skrotades när man trodde att Norge skulle gå med i EU.

2004 blev planerna åter aktuella när E18 skulle dras utanför Hån. Tanken var att den nya stationen skulle stå klar till vägöppningen 2008.

Så blev det inte efter att samarbete om en svensk-norsk station påbörjats. Norge höll i ekonomin och kostnaden steg från 100 till 300 miljoner kronor.

Därefter har en privat aktör ratats och nya förseningar har bland annat berott på trafiklösningar och en EU-upphandling.