2017-09-20 12:54

2017-09-20 12:54

Skolplanerna går in i nästa skede

ÅRJÄNG: Anbud ska tas in

Det omfattande arbetet med skolrenoveringar i Årjäng går vidare. Nu ska anbud börja tas in.

Årjängs kommun har under en längre tid arbetat med att ta fram en plan för skolrenoveringar av låg- och mellanstadieskolorna i kommunen.

Nu går man in nästa skede. Efter studiebesöket i Västervik, som NWT tidigare har skrivit om, har samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med Moelven tagit fram ett skissförslag.

I förslaget finns planer på en lågstadiebyggnad vid Nordmarkens skola och man har också träffat personalen vid Töcksfors skola för att diskutera vilka lokalbehov som finns.

Kommunen konstaterar att båda skolorna kräver totalrenoveringar och tillgänglighetsanpassningar.

Planen är att behålla samtliga byggnader bortsett från lågstadieskolan i Årjäng - i Töcksfors byggs ett nytt fritidshem inom skolans område för att frigöra fler lokaler.

Näringslivet bjuds in

Nästa steg är nu att bjuda in det lokala näringslivet för att informera om skolrenoveringarna och ge möjlighet att vara med och lämna anbud på arbetena.

Årjängs kommun har under en längre tid arbetat med att ta fram en plan för skolrenoveringar av låg- och mellanstadieskolorna i kommunen.

Nu går man in nästa skede. Efter studiebesöket i Västervik, som NWT tidigare har skrivit om, har samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med Moelven tagit fram ett skissförslag.

I förslaget finns planer på en lågstadiebyggnad vid Nordmarkens skola och man har också träffat personalen vid Töcksfors skola för att diskutera vilka lokalbehov som finns.

Kommunen konstaterar att båda skolorna kräver totalrenoveringar och tillgänglighetsanpassningar.

Planen är att behålla samtliga byggnader bortsett från lågstadieskolan i Årjäng - i Töcksfors byggs ett nytt fritidshem inom skolans område för att frigöra fler lokaler.

Näringslivet bjuds in

Nästa steg är nu att bjuda in det lokala näringslivet för att informera om skolrenoveringarna och ge möjlighet att vara med och lämna anbud på arbetena.