2017-09-02 06:00

2017-09-02 06:00

Efter fördröjning ska nu industrivägen byggas

ÅRJÄNG: Trafikverket oroas av vatten mot E18

Industrivägen ska underlätta för befintliga företag att växa, och locka nya till Töcksfors.
Men satsningen dröjer. Orsaken är att Trafikverket oroas av problem med vatten på E18 när vägen byggs.

Årjängs kommun avsatte för två år sedan sju miljoner kronor i investeringsbudgeten för att bygga en ny väg i industriområdet intill E18, kallad just Industrivägen.

– Skälen är flera. Här ligger flera expansiva företag och här finns också fler industritomter, sa kommunalrådet Daniel Schützer (S) till NWT i november 2015.

Men satsningen har kommit av sig något.

Dammlösningar

Orsaken är att Trafikverket räds att den nya vägen kommer att leda stora mängder vatten mot E18.

– De vill att vi bygger någon form av damm för att motverka detta, säger Daniel Schützer.

Samhällsbyggnadschef Peter Månsson utvecklar:

– Trafikverket har begärt en dagvattenutredning. Det är en nivåskillnad på 12 meter från E18 till högsta punkten i industriområdet och när det regnar kan vattnet komma med en väldigt hög fart.

Kommunen har nu utrett och projekterat hur man på bästa sätt kan leda vattnet åt andra håll än mot E18:

– Vi har tittat på öppna lösningar med dammar och att lägga stenar som bromsar upp vattnet i diket ner mot E18. Det kan dessutom se väldigt trevligt ut, säger Peter Månsson.

Närmast sker nu ett möte med berörda företag i området. När dagvattenutredningen skickats in ska detaljplanen klubbas av politiken.

– Sedan kan vi handla upp byggnationen av det här.

Med tanke på de nya lösningarna, kommer satsningen bli dyrare än väntat?

– Med tanke på högkonjunkturen kan priserna ha pressats upp sedan pengarna avsattes för två år sedan. Men det vet vi först när vi har upphandlat, säger Peter Månsson.

– Men hellre det än en bortspolad E18.

När kan ni komma i gång?

– Ambitionen är att komma ut med en förfrågan höst och sätta i gång och bygga snarast, säger Peter Månsson.

Årjängs kommun avsatte för två år sedan sju miljoner kronor i investeringsbudgeten för att bygga en ny väg i industriområdet intill E18, kallad just Industrivägen.

– Skälen är flera. Här ligger flera expansiva företag och här finns också fler industritomter, sa kommunalrådet Daniel Schützer (S) till NWT i november 2015.

Men satsningen har kommit av sig något.

Dammlösningar

Orsaken är att Trafikverket räds att den nya vägen kommer att leda stora mängder vatten mot E18.

– De vill att vi bygger någon form av damm för att motverka detta, säger Daniel Schützer.

Samhällsbyggnadschef Peter Månsson utvecklar:

– Trafikverket har begärt en dagvattenutredning. Det är en nivåskillnad på 12 meter från E18 till högsta punkten i industriområdet och när det regnar kan vattnet komma med en väldigt hög fart.

Kommunen har nu utrett och projekterat hur man på bästa sätt kan leda vattnet åt andra håll än mot E18:

– Vi har tittat på öppna lösningar med dammar och att lägga stenar som bromsar upp vattnet i diket ner mot E18. Det kan dessutom se väldigt trevligt ut, säger Peter Månsson.

Närmast sker nu ett möte med berörda företag i området. När dagvattenutredningen skickats in ska detaljplanen klubbas av politiken.

– Sedan kan vi handla upp byggnationen av det här.

Med tanke på de nya lösningarna, kommer satsningen bli dyrare än väntat?

– Med tanke på högkonjunkturen kan priserna ha pressats upp sedan pengarna avsattes för två år sedan. Men det vet vi först när vi har upphandlat, säger Peter Månsson.

– Men hellre det än en bortspolad E18.

När kan ni komma i gång?

– Ambitionen är att komma ut med en förfrågan höst och sätta i gång och bygga snarast, säger Peter Månsson.