2017-09-01 11:51

2017-09-01 11:51

Klubbat i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Årjäng

Inget byggande

Det blir inget byggande av bostäder vid Järnsjö strand. Exploatören har nu meddelat att man drar tillbaka sina planer och därmed avslutas exploateringsavtalet

Skolrenoveringarna

Planerna för skolrenoveringarna i Årjäng går vidare. Som NWT tidigare har skrivit står kommunen inför omfattande renoveringar och har också tittat på möjligheterna att i stället köpa in skolmoduler. Nästa steg i planeringen är att presentera frågan för politikerna i kommunstyrelsen.

Konstgräs på nytt

Som NWT har skrivit i flera omgångar har Årjängs kommun avsatt totalt 6,4 miljoner kronor för att bygga konstgräsplaner ovanpå de befintliga grusplanerna på Tingevi IP i Årjäng och Hagavallen IP i Töcksfors. I våras grusades planerna när upphandlingen fick avbrytas. Nu tar man omtag och föreningarna får själva projektera byggandet, medan kommunen stöttar till med den utlovade summan - men i stället använder ”driftspengar”.

Byggandet av planerna är i gång.

Inget byggande

Det blir inget byggande av bostäder vid Järnsjö strand. Exploatören har nu meddelat att man drar tillbaka sina planer och därmed avslutas exploateringsavtalet

Skolrenoveringarna

Planerna för skolrenoveringarna i Årjäng går vidare. Som NWT tidigare har skrivit står kommunen inför omfattande renoveringar och har också tittat på möjligheterna att i stället köpa in skolmoduler. Nästa steg i planeringen är att presentera frågan för politikerna i kommunstyrelsen.

Konstgräs på nytt

Som NWT har skrivit i flera omgångar har Årjängs kommun avsatt totalt 6,4 miljoner kronor för att bygga konstgräsplaner ovanpå de befintliga grusplanerna på Tingevi IP i Årjäng och Hagavallen IP i Töcksfors. I våras grusades planerna när upphandlingen fick avbrytas. Nu tar man omtag och föreningarna får själva projektera byggandet, medan kommunen stöttar till med den utlovade summan - men i stället använder ”driftspengar”.

Byggandet av planerna är i gång.