2017-08-23 16:48

2017-08-23 16:48

Bävern orsakar översvämningar – nu får den skjutas

ÅRJÄNG

Bävern bygger fördämningar i vattnet med översvämningar på skogsvägen som följd.

Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på en bäver i Årjängstrakten

Enligt fastighetsägaren har han och grannarna allt sedan midsommar tvingats riva dammen flera gånger i veckan, vilket hjälper föga. Bävern fortsätter att bygga efter varje rivning.

Stugägare kan på grund av översvämningarna inte ta sig till sina sommarstugor och det förhindrar också skogstransporter i området.

Skyddsjakten gäller en bäver och tillståndet gäller till och med 14 september. Länsstyrelsen rekommenderar samtidigt att kontinuerlig jakt efter bäver bör ske under den allmänna jakttiden mellan 1 oktober och 10 maj för att på lång sikt förhindra skador i området.

Enligt fastighetsägaren har han och grannarna allt sedan midsommar tvingats riva dammen flera gånger i veckan, vilket hjälper föga. Bävern fortsätter att bygga efter varje rivning.

Stugägare kan på grund av översvämningarna inte ta sig till sina sommarstugor och det förhindrar också skogstransporter i området.

Skyddsjakten gäller en bäver och tillståndet gäller till och med 14 september. Länsstyrelsen rekommenderar samtidigt att kontinuerlig jakt efter bäver bör ske under den allmänna jakttiden mellan 1 oktober och 10 maj för att på lång sikt förhindra skador i området.