2017-05-02 16:03

2017-05-02 16:03

Klubbat: Ksau, Årjäng

ÅRJÄNG

Minusresultat för Åbab

Minus 19,4 miljoner. Det blev fjolårets resultat för Årjängs bostads AB, Åbab. Den främsta orsaken är nedskrivningar i samband med köpet av hotellfastigheten, totalt landade nedskrivningskostnaderna på drygt 29 miljoner kronor. Driftsmässigt gick det desto bättre för Åbab, som därtill ökade sin soliditet från 7,6 till 8,9 procent. Målet är att nå en soliditet på 10 procent.

Nej till kyrkoförslag

Använd Silbodals kyrka till skolavslutningar. Det föreslår en Årjängsbo i ett medborgarförslag till kommunen. Årjängsbon anser att det läggs ner mycket tid och arbete för att använda sporthallen till skolavslutningar, när kyrkan står precis bredvid. Men politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till förslaget. Enligt skollagen ska all undervisning i skolan vara ”icke-konfessionell”. Om skolavslutningen är obligatorisk för eleverna att delta i, är den att se som en del av utbildningen. Därmed ställs samma krav på skolavslutningen som för övrig undervisning.

– Och man kan ju tänka sig att kyrkan faktiskt vill prata religion och kanske ha en predikan om man ska ställa upp med samlingslokal för skolavslutningen, förklarar kommunalrådet Daniel Schützer (S) nämndens beslut.

Pengar till skolköken

Som NWT har skrivit vid flera tillfällen har politikerna beslutat sig för att åter öppna tillagningsköken i totalt sju förskolor i Årjäng och Töcksfors. Därför föreslås nu kommunstyrelsen säga ja till att öka barn- och utbildningsnämndens budget med 250 000 kronor för att täcka driftskostnaderna. Ytterligare 400 000 kronor föreslås avsättas för att byta ytskikten i förskolan Dungens kök samt för projektering av Skogsgläntans mottagningskök.

Bättre utemiljö

Personalen vid Kvarnåsens äldreboende i Årjäng har vänt sig till kommunen för att få till en uppfräschning av utemiljön. Nu finns en rad förslag på förbättringar: allmän uppfräschning, målning av staket och balkonger liksom att se över uteplatserna. Eventuellt kan det bli aktuellt med större uteplats och inglasning av en balkong. Samtidigt ska utemiljön ses över även vid äldreboendet Solgården i Töcksfors.

Minusresultat för Åbab

Minus 19,4 miljoner. Det blev fjolårets resultat för Årjängs bostads AB, Åbab. Den främsta orsaken är nedskrivningar i samband med köpet av hotellfastigheten, totalt landade nedskrivningskostnaderna på drygt 29 miljoner kronor. Driftsmässigt gick det desto bättre för Åbab, som därtill ökade sin soliditet från 7,6 till 8,9 procent. Målet är att nå en soliditet på 10 procent.

Nej till kyrkoförslag

Använd Silbodals kyrka till skolavslutningar. Det föreslår en Årjängsbo i ett medborgarförslag till kommunen. Årjängsbon anser att det läggs ner mycket tid och arbete för att använda sporthallen till skolavslutningar, när kyrkan står precis bredvid. Men politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till förslaget. Enligt skollagen ska all undervisning i skolan vara ”icke-konfessionell”. Om skolavslutningen är obligatorisk för eleverna att delta i, är den att se som en del av utbildningen. Därmed ställs samma krav på skolavslutningen som för övrig undervisning.

– Och man kan ju tänka sig att kyrkan faktiskt vill prata religion och kanske ha en predikan om man ska ställa upp med samlingslokal för skolavslutningen, förklarar kommunalrådet Daniel Schützer (S) nämndens beslut.

Pengar till skolköken

Som NWT har skrivit vid flera tillfällen har politikerna beslutat sig för att åter öppna tillagningsköken i totalt sju förskolor i Årjäng och Töcksfors. Därför föreslås nu kommunstyrelsen säga ja till att öka barn- och utbildningsnämndens budget med 250 000 kronor för att täcka driftskostnaderna. Ytterligare 400 000 kronor föreslås avsättas för att byta ytskikten i förskolan Dungens kök samt för projektering av Skogsgläntans mottagningskök.

Bättre utemiljö

Personalen vid Kvarnåsens äldreboende i Årjäng har vänt sig till kommunen för att få till en uppfräschning av utemiljön. Nu finns en rad förslag på förbättringar: allmän uppfräschning, målning av staket och balkonger liksom att se över uteplatserna. Eventuellt kan det bli aktuellt med större uteplats och inglasning av en balkong. Samtidigt ska utemiljön ses över även vid äldreboendet Solgården i Töcksfors.