Vann efter elva års kamp

ÅRJÄNG: Stämde försäkringsbolaget efter trafikolyckan

Elva år efter den svåra trafikolyckan får Margoth Bodin i Årjäng rätt.
Hovrätten har nu beslutat att Trygg Hansa ska ersätta henne för sveda och värk och betala ut full livränta.

Den 22 maj 2006 satt Margoth Bodin i sin stillastående bil när den blev påkörd bakifrån av en bil som körde i hög hastighet.

Sedan dess har hon varit sjukskriven i omgångar med värk orsakade av nack- och ryggbesvär.

Påstötningar

Hon fick, men först efter påstötningar, trafikskadeersättning från Trygg Hansa. Försäkringsbolaget ansåg att hon fått en medicinsk invaliditet motsvarande sju procent och att hon förlorat 25 procent av sin arbetsförmåga.

Margoth Bodin tvingades sluta arbeta en tid efter olyckan. Men hon fortsatte kampen mot försäkringsbolaget och stämde med hjälp av advokat Lina Staaf Stigsson Trygg Hansa.

Förlorade

I Värmlands tingsrätt förlorade hon. Tingsrätten gick på försäkringsbolagets linje. Hon ansågs inte ha rätt till någon högre ersättning och skulle också tvingas betala både sina egna och Trygg Hansas höga rättegångskostnader.

Margoth överklagade till hovrätten.

Hon krävde ersättning motsvarande 20 procents invaliditet. Samt ett erkännande av att hon förlorat hela sin arbetsförmåga och därmed hade rätt till full livränta.

Nu har domen kommit. Margot Bodin vinner på alla punkter.

Hovrätten konstaterar först att olyckan var tillräckligt allvarlig för att ha orsakat hennes skador.

Experter

Sedan gör domstolen en bedömning av hennes respektive försäkringsbolagets experters vittnesmål. De tre läkarna som vittnade för henne och de fyra andra läkarna som Trygg Hansa kallat som vittnen.

Den medicinska bedömningen som läkarna gör skiljer sig åt.

Inte motiverat

– Men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att större vikt bör läggas vid läkarna som har specialistkompetens på specifika whiplashskador. Trygg Hansas läkare har inte motiverat sina slutsatser lika bra, heter det i domen.

Margoth Bodin är nöjd i dag.

– Jag är glad att det har lönat sig att kämpa. Folk brukar ge upp, men det får man inte göra. Jag är tacksam mot alla som stöttat mig, säger hon.

Livränta

Nu får försäkringsbolaget ersätta henne med en kvarts miljon för lyte och men plus inkomstförlust. Och hon får full livränta från 2014.

Får betala

Dessutom blir det försäkringsbolaget som får betala både hennes och deras egna rättegångskostnader i båda domstolarna. Hennes på 858 897 kronor, Trygg Hansas på 539 851 kronor.

Skiljaktig

En av domarna i hovrätten var skiljaktig. Hon ansåg inte att det fanns skäl för att fästa större tilltro till vad Margoths läkare säger än till Trygg Hansas sakkunniga.

Trygg Hansa meddelar att de inte kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.

2017-02-23 19:30

2017-02-23 19:40