2016-10-13 18:55

2016-10-13 18:55

Ja till ny E18-etapp

NORGE

Politikerna i de två kommunerna Ski och Ås i Akershus fylke sade på onsdagskvällen ja till norska Vägverkets vägplaner för byggande av en 16 kilometer lång ny E18-sträckning från fylkesgränsen mot Östfold och fram till Vinterbro söder om Oslo där E18 och E6 möts.

Motorvägsprojektet är kostnadsberäknat till cirka 7 miljarder norska kronor och planen är att bygget ska inledas 2023. Vägsatsningen tar mellan tre och sju år att genomföra och är den sista utbyggnadsetappen mellan riksgränsen och Vinterbro, skriver NRK Östfold.

Motorvägsprojektet är kostnadsberäknat till cirka 7 miljarder norska kronor och planen är att bygget ska inledas 2023. Vägsatsningen tar mellan tre och sju år att genomföra och är den sista utbyggnadsetappen mellan riksgränsen och Vinterbro, skriver NRK Östfold.