2016-10-07 17:26

2016-10-07 17:26

Ny infart har tagit fyra år

TÖCKSFORS: En förutsättning för att köpcentret ska kunna byggas ut med 9 000 kvadratmeter

En utbyggnad av Töcksfors shoppingcenter har planerats länge. En ny infart behövs, men trafiklösningen har tagit mycket lång tid.
Redan 2012 påbörjades projekteringen. I december skulle projektet stå klart, men nu har det försenats ytterligare.

Olav Thon-gruppen vill bygga ut Töcksfors shoppingcenter med 9 000 kvadratmeter till 41 000 kvadrat. Planerna har funnits i många år, men att det ännu inte har skett beror på att en ny infartslösning först måste vara på plats.

Arbetet med en sådan har dock dragit ut rejält på tiden. 2012 inleddes en förstudie där byggandet av en rondell på E18 och infart därifrån intill handelsområdet förordades.

Under 2014 utreddes dock saken vidare och då valde Trafikverket bort den stora rondellen till förmån för ramper in och ut till handelsområdet och en rondell där inne för att förbättra framkomligheten på E18.

Sedan har en vägplan tagits fram, samråd genomförts och tanken var byggstart för projektet i somras med färdigställande i december. Men sedan har bygget dragit ut ytterligare på tiden och har ännu inte inletts.

– Orsaken är bland annat sena förändringar i projektet, bland annat utformningen av Älverudsvägen, säger Trafikverkets projektledare Richard Svennberg.

Är det rimligt att ett så här förhållandevis litet projekt tar så lång tid?

– Alla projekt ska granskas och fastställas enligt en juridisk och oberoende prövning som är oberoende av objektets storlek.

Förstår du att Olav Thon-gruppen står och stampar och väntar på att byggstarta?

– Ja. Men nu ligger upphandlingen ute och sista anbudsdag är den 24 oktober. Planen är byggstart under november och cirka ett halvårs byggtid, säger Richard Svennberg.

Därefter kan köpcenterutbyggnaden starta. Olav Thon räknar med cirka 14 månaders byggtid för projektet som kostar runt 100 miljoner kronor och beräknas ge 100–150 nya jobb i de åtta–tio nya butikerna som skapas.

Olav Thon-gruppen vill bygga ut Töcksfors shoppingcenter med 9 000 kvadratmeter till 41 000 kvadrat. Planerna har funnits i många år, men att det ännu inte har skett beror på att en ny infartslösning först måste vara på plats.

Arbetet med en sådan har dock dragit ut rejält på tiden. 2012 inleddes en förstudie där byggandet av en rondell på E18 och infart därifrån intill handelsområdet förordades.

Under 2014 utreddes dock saken vidare och då valde Trafikverket bort den stora rondellen till förmån för ramper in och ut till handelsområdet och en rondell där inne för att förbättra framkomligheten på E18.

Sedan har en vägplan tagits fram, samråd genomförts och tanken var byggstart för projektet i somras med färdigställande i december. Men sedan har bygget dragit ut ytterligare på tiden och har ännu inte inletts.

– Orsaken är bland annat sena förändringar i projektet, bland annat utformningen av Älverudsvägen, säger Trafikverkets projektledare Richard Svennberg.

Är det rimligt att ett så här förhållandevis litet projekt tar så lång tid?

– Alla projekt ska granskas och fastställas enligt en juridisk och oberoende prövning som är oberoende av objektets storlek.

Förstår du att Olav Thon-gruppen står och stampar och väntar på att byggstarta?

– Ja. Men nu ligger upphandlingen ute och sista anbudsdag är den 24 oktober. Planen är byggstart under november och cirka ett halvårs byggtid, säger Richard Svennberg.

Därefter kan köpcenterutbyggnaden starta. Olav Thon räknar med cirka 14 månaders byggtid för projektet som kostar runt 100 miljoner kronor och beräknas ge 100–150 nya jobb i de åtta–tio nya butikerna som skapas.