2016-10-03 15:38

2016-10-03 15:38

Dyrt när vägen kollapsat

ÅRJÄNG: Har tvingats stänga av vägen

Vägtrumman har gett vika och vägen har kollapsat. Sedan någon vecka tillbaka har vägen fått stängas av och vissa får en omväg på uppåt en mil. Att göra vägen farbar väntas kosta 650 000 kronor och nu hoppas vägsamfälligheten på kommunens hjälp.

Ansvariga för vägsträckan om cirka tre kilometer, mellan Årjäng och Töcksfors, är Liane-Myrvarvets vägsamfällighetsförening. Ordförande Tommy Dahlin berättar att föreningen planerat att ta tag i den av Trafikverket utdömda vägtrumman inom de närmaste åren, men olyckan var framme snarare än så:

– Vi har försökt att åtgärda dess svagheter allt eftersom men nu kollapsade vägtrumman helt, så vi tvingades stänga av vägen för någon vecka sedan.

Används av många

Avstängningen ställer såklart till problem, inte enbart för de boende i området:

– Det är en genomfartsväg, en genväg, för många. Inte minst används den av posten, sophämtning och skolskjutsar. Omvägen för de som nyttjar vägsträckan är i sämsta fall en mil, säger Tommy Dahlin.

– Jag tänker också på utryckningsfordon nu när vägen inte är farbar.

Föreningen har så långt som möjligt spärrat av vägen och byggt vallar runt den kollapsade vägtrumman.

– Givetvis vill vi komma i gång med reparationer och utbyte av vägtrumman så snart som möjligt, men kostnaden bedöms till omkring 650 000 kronor så vi måste lösa en del saker innan – inte minst finansieringen.

Hoppas på bidrag

Staten, via Trafikverket, står för 70 procent av kostnaden, övriga 30 procent åligger markägarna som ingår i samfälligheten.

– Det blir rätt stora summor för de enskilda markägarna, framför allt för de som har större andelar, säger Tommy Dahlin.

Därför har föreningen skrivit till kommunen med förhoppning om bidrag.

– Med tanke på hur mycket vägen nyttjas av det allmänna hoppas vi på ett positivt svar. Helst skulle vi vilja starta reparationen omgående, i annat fall kanske vi får vänta till i vår.

Om enskilda vägar med statligt vägbidrag står följande att läsa på kommunens hemsida:

”Bidrag utbetalas för kostnad, max upp till 15 procent av redovisad kostnad, men max beslutad kostnad från Trafikverket. Det kommunala bidraget betalas inte ut om Trafikverket betalar ut ersättning motsvarande redovisade kostnader.”

Kommunen har ännu inte fattat något beslut om vägföreningens begäran om bidrag.

Ansvariga för vägsträckan om cirka tre kilometer, mellan Årjäng och Töcksfors, är Liane-Myrvarvets vägsamfällighetsförening. Ordförande Tommy Dahlin berättar att föreningen planerat att ta tag i den av Trafikverket utdömda vägtrumman inom de närmaste åren, men olyckan var framme snarare än så:

– Vi har försökt att åtgärda dess svagheter allt eftersom men nu kollapsade vägtrumman helt, så vi tvingades stänga av vägen för någon vecka sedan.

Används av många

Avstängningen ställer såklart till problem, inte enbart för de boende i området:

– Det är en genomfartsväg, en genväg, för många. Inte minst används den av posten, sophämtning och skolskjutsar. Omvägen för de som nyttjar vägsträckan är i sämsta fall en mil, säger Tommy Dahlin.

– Jag tänker också på utryckningsfordon nu när vägen inte är farbar.

Föreningen har så långt som möjligt spärrat av vägen och byggt vallar runt den kollapsade vägtrumman.

– Givetvis vill vi komma i gång med reparationer och utbyte av vägtrumman så snart som möjligt, men kostnaden bedöms till omkring 650 000 kronor så vi måste lösa en del saker innan – inte minst finansieringen.

Hoppas på bidrag

Staten, via Trafikverket, står för 70 procent av kostnaden, övriga 30 procent åligger markägarna som ingår i samfälligheten.

– Det blir rätt stora summor för de enskilda markägarna, framför allt för de som har större andelar, säger Tommy Dahlin.

Därför har föreningen skrivit till kommunen med förhoppning om bidrag.

– Med tanke på hur mycket vägen nyttjas av det allmänna hoppas vi på ett positivt svar. Helst skulle vi vilja starta reparationen omgående, i annat fall kanske vi får vänta till i vår.

Om enskilda vägar med statligt vägbidrag står följande att läsa på kommunens hemsida:

”Bidrag utbetalas för kostnad, max upp till 15 procent av redovisad kostnad, men max beslutad kostnad från Trafikverket. Det kommunala bidraget betalas inte ut om Trafikverket betalar ut ersättning motsvarande redovisade kostnader.”

Kommunen har ännu inte fattat något beslut om vägföreningens begäran om bidrag.

Äger vägen tillsammans

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner.

De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar.

Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Källa: Lantmäteriet

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.