2016-09-27 06:00

2016-09-27 06:00

Fortsatta brister på två äldreboenden

ÅRJÄNG: Har betalat nära 200 000 kronor i vite

Förenade Care driver Kvarnåsen och Solgårdens äldreboenden i Årjäng och Töcksfors. Förra hösten upptäckte kommunen brister på äldreboendena, sedan dess har bolaget betalat 191 000 kronor i vite för bristerna.

NWT skrev om Årjängs kommuns granskning av äldreboendena i november ifjol. Det hade då uppdagats en rad brister, vilka Förenade Care löpande betalade vite för.

De flesta brister är i dag åtgärdade, men personalen är inte nöjd.

En anställd vid ett av äldreboendena skrev till kommunalrådet Daniel Schützer (S) på Facebook i helgen om hur de varit sex anställda på cirka 100 boende under nattetid:

”Man gråter när man går till jobbet”, skrev den anställde som uppmanade kommunen att ta tag i problemen.

Det har också kommunen gjort.

– Vi har gjort många tillsyner och uppföljningar sedan förra hösten, säger socialchef Lisbeth Wiklund.

Men hon betonar också att Årjängs kommun inte driver äldreboendena, det gör alltså Förenade Care på entreprenad sedan 1 januari 2015, ett avtal på fyra år.

Är inte arbetsgivare

– Kommunen är inte arbetsgivare, även om vi såklart tar detta på största allvar. Men vi kan inte göra så mycket mer än vad vi gör. Samtidigt får vi med jämna och ojämna mellanrum in klagomål både från anställda och från anhöriga, säger Lisbeth Wiklund.

Flera brister har åtgärdats sedan förra hösten. Den brist som fortsatt kvarstår är att Förenade Care har två undersköterskor som sköter administrativa uppgifter, som att rekrytera personal, trots att avtalet kräver att en sjuksköterska är gruppledare.

– Förenade Care hänvisar till problem med att rekrytera sjuksköterskor, säger Daniel Schützer.

För bristen betalar bolaget ett löpande veckovite om 5 000 kronor, vilket nu är uppe i 191 000 kronor.

Flera möten

Årjängs kommun har haft flera möten med Förenade Care i förhoppning om att kunna förbättra situationen, främst för de anställda.

– Det är viktigt att framhålla att de äldre har det bra, de som drabbas och har det väldigt tufft är de anställda. Det är ju tack vare deras fantastiska arbete som det överhuvudtaget fungerar, säger Daniel Schützer.

Oroad

Kommunalrådet sticker dock inte under stol med att han är oroad för framtiden:

– Vår farhåga är ju att de kör verksamheten rätt ner i källaren och att kompetent personal försvinner på grund av arbetsförhållanden.

NWT skrev om Årjängs kommuns granskning av äldreboendena i november ifjol. Det hade då uppdagats en rad brister, vilka Förenade Care löpande betalade vite för.

De flesta brister är i dag åtgärdade, men personalen är inte nöjd.

En anställd vid ett av äldreboendena skrev till kommunalrådet Daniel Schützer (S) på Facebook i helgen om hur de varit sex anställda på cirka 100 boende under nattetid:

”Man gråter när man går till jobbet”, skrev den anställde som uppmanade kommunen att ta tag i problemen.

Det har också kommunen gjort.

– Vi har gjort många tillsyner och uppföljningar sedan förra hösten, säger socialchef Lisbeth Wiklund.

Men hon betonar också att Årjängs kommun inte driver äldreboendena, det gör alltså Förenade Care på entreprenad sedan 1 januari 2015, ett avtal på fyra år.

Är inte arbetsgivare

– Kommunen är inte arbetsgivare, även om vi såklart tar detta på största allvar. Men vi kan inte göra så mycket mer än vad vi gör. Samtidigt får vi med jämna och ojämna mellanrum in klagomål både från anställda och från anhöriga, säger Lisbeth Wiklund.

Flera brister har åtgärdats sedan förra hösten. Den brist som fortsatt kvarstår är att Förenade Care har två undersköterskor som sköter administrativa uppgifter, som att rekrytera personal, trots att avtalet kräver att en sjuksköterska är gruppledare.

– Förenade Care hänvisar till problem med att rekrytera sjuksköterskor, säger Daniel Schützer.

För bristen betalar bolaget ett löpande veckovite om 5 000 kronor, vilket nu är uppe i 191 000 kronor.

Flera möten

Årjängs kommun har haft flera möten med Förenade Care i förhoppning om att kunna förbättra situationen, främst för de anställda.

– Det är viktigt att framhålla att de äldre har det bra, de som drabbas och har det väldigt tufft är de anställda. Det är ju tack vare deras fantastiska arbete som det överhuvudtaget fungerar, säger Daniel Schützer.

Oroad

Kommunalrådet sticker dock inte under stol med att han är oroad för framtiden:

– Vår farhåga är ju att de kör verksamheten rätt ner i källaren och att kompetent personal försvinner på grund av arbetsförhållanden.