2016-08-12 06:00

2016-08-12 06:00

De stämmer kommunen

ÅRJÄNG: Långvarig strid måste lösas i rätten

Vattenstriden har pågått i flera år. Familjens hälsa har gradvis försämrats och trots upprepade försök att hitta en lösning har kommunen inte ens velat träffa familjen. Nu stämmer de Årjängs kommun.
– Vi har inget annat val, säger Martin Emanuelsson.

Det har nu gått ett år sedan NWT skrev om familjen och deras strid mot Årjängs kommun. I korthet handlar tvisten om vem som ska betala för de fuktskador som förstört flera år av familjens liv. Skadorna uppkom efter att en av kommunens VA-ledningar gått sönder och 25 kubikmeter vatten letade sig in i husets krypgrund. Det var i mars 2014.

Sedan dess har Martin Emanuelsson och Linda Johansson, som köpte huset på Rönnvägen 2013, fått leva i det fuktskadade hemmet där lukten ständigt gör sig påmind.

Astma

Fuktskadorna har förutom den mentala stressen och oron för hur problemen ska lösas även lett till fysiska svårigheter.

– Vår dotter Alva fick luftvägsproblem som numera har utvecklats till astma och hon har andningsmask. Linda har astma sedan tidigare och har fått öka sina Bricanyl -doser och jag har aldrig varit så förkyld i hela mitt liv. Vi har också problem med återkommande huvudvärk, säger Martin Emanuelsson.

Initialt verkade dock det mesta lösas. Ledningen konstaterades vara kommunens, räddningstjänsten pumpade bort vattnet och dåvarande va-chefen ordnade avfuktare och betalade notan på 30 000 kronor.

Men historien skulle visa sig ta en helt annan vändning:

– Vi har fått flera olika besked under de här åren, oftast beroende på att ansvarig chef - oavsett om det handlat om kommunen eller försäkringsbolaget - har sagt upp sig eller gått i pension, säger Martin Emanuelsson.

Vill inte träffas

Flera gånger har de varit nära en lösning, till exempel att Årjängs kommun skulle stå för hela kostnaden via sin ansvarsförsäkring, men inte heller den uppgörelsen gick i hamn.

Martin Emanuelsson är särskilt upprörd över att Årjängs kommun inte velat träffa familjen:

– Utåt sett har kommunen velat framstå som lösningsorienterad, men faktum kvarstår: de har inte velat ha ett enda möte med oss sedan förra våren för att diskutera det här personligen.

275 000 kronor

Nu har han och sambon tröttnat och med hjälp av sin advokat har de nu stämt Årjängs kommun vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Det har gått så lång tid och eftersom de inte vill sätta sig ner med oss har vi inget annat val. Jag vill poängtera att det här överhuvudtaget inte handlar om att vi vill ha pengar, det enda vi vill är kunna bo i vårt hus.

Familjen stämmer kommunen på nära 275 000 kronor för kostnader för rivning och återställande av huset, sveda och värk samt minskad boendevärde.

Ville inte till rätten

– Vi hade ju hoppats slippa det här, för som jag ser det hade det väl blivit billigare för kommunen, och skattebetalarna, att göra upp i godo istället för att dra det till rätten. För kommunen är det ju dessutom inga stora pengar, medan det för oss är enorma summor, säger Martin Emanuelsson.

Kommunchef Birgitta Evensson, som tillträdde 1 november ifjol, vill inte kommentera den ekonomiska biten i ärendet, men beklagar att hanteringen har dragit ut på tiden.

Onödig långbänk

– Jag kom ju in lite i elfte timmen, men det jag kan säga är att det har blivit en onödig långbänk. Hade jag varit med från början hade jag inte accepterat att det gått så långt.

Hur tänker du kring ärendet?

– Kommunen anlitar ju ett försäkringsbolag och som jag utrönt är man oense om vart brottet skett, om det är på kommunens mark eller husägarnas mark – det är väl där bekymret ligger. Jag tycker att det är viktigt att man tar allt den juridiska vägen, eftersom vårt försäkringsbolag anser att kommunen inte ska betala.

Men ni har ju samma försäkringsbolag.

– Jaha.

Vad tänker du om stämningen?

– Det är ett väldigt komplext ärende, inte minst på grund av gjorda åtgärder innan man kanske började utreda var brottet var. Därmed är jag tacksam att det fått ta den juridiska vägen. Ska kommunen utbetala ersättningar så ska man göra rätt, så tycker jag.

Hur ser du på att familjen inte fått möta kommunen?

– Det är en självklarhet att vi ska vara tillgängliga för våra medborgare, både för möten och på telefon. Det betyder inte att man får som man vill, men självklart ska man få göra sin röst hörd.

– Kommunalrådet har också gett mig i uppdrag att se över vad han kallar bemötande, det handlar till exempel om kommunens företagskultur och värdegrund. Det här är delar i det uppdraget och något jag tittar på.

Uppdraget ska redovisas i slutet av året.

Svar 16 september

Stämningen skickades in i juli och kommunen har fått anstånd till 16 september för att svara skriftligt på stämningsansökan.

Det har nu gått ett år sedan NWT skrev om familjen och deras strid mot Årjängs kommun. I korthet handlar tvisten om vem som ska betala för de fuktskador som förstört flera år av familjens liv. Skadorna uppkom efter att en av kommunens VA-ledningar gått sönder och 25 kubikmeter vatten letade sig in i husets krypgrund. Det var i mars 2014.

Sedan dess har Martin Emanuelsson och Linda Johansson, som köpte huset på Rönnvägen 2013, fått leva i det fuktskadade hemmet där lukten ständigt gör sig påmind.

Astma

Fuktskadorna har förutom den mentala stressen och oron för hur problemen ska lösas även lett till fysiska svårigheter.

– Vår dotter Alva fick luftvägsproblem som numera har utvecklats till astma och hon har andningsmask. Linda har astma sedan tidigare och har fått öka sina Bricanyl -doser och jag har aldrig varit så förkyld i hela mitt liv. Vi har också problem med återkommande huvudvärk, säger Martin Emanuelsson.

Initialt verkade dock det mesta lösas. Ledningen konstaterades vara kommunens, räddningstjänsten pumpade bort vattnet och dåvarande va-chefen ordnade avfuktare och betalade notan på 30 000 kronor.

Men historien skulle visa sig ta en helt annan vändning:

– Vi har fått flera olika besked under de här åren, oftast beroende på att ansvarig chef - oavsett om det handlat om kommunen eller försäkringsbolaget - har sagt upp sig eller gått i pension, säger Martin Emanuelsson.

Vill inte träffas

Flera gånger har de varit nära en lösning, till exempel att Årjängs kommun skulle stå för hela kostnaden via sin ansvarsförsäkring, men inte heller den uppgörelsen gick i hamn.

Martin Emanuelsson är särskilt upprörd över att Årjängs kommun inte velat träffa familjen:

– Utåt sett har kommunen velat framstå som lösningsorienterad, men faktum kvarstår: de har inte velat ha ett enda möte med oss sedan förra våren för att diskutera det här personligen.

275 000 kronor

Nu har han och sambon tröttnat och med hjälp av sin advokat har de nu stämt Årjängs kommun vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Det har gått så lång tid och eftersom de inte vill sätta sig ner med oss har vi inget annat val. Jag vill poängtera att det här överhuvudtaget inte handlar om att vi vill ha pengar, det enda vi vill är kunna bo i vårt hus.

Familjen stämmer kommunen på nära 275 000 kronor för kostnader för rivning och återställande av huset, sveda och värk samt minskad boendevärde.

Ville inte till rätten

– Vi hade ju hoppats slippa det här, för som jag ser det hade det väl blivit billigare för kommunen, och skattebetalarna, att göra upp i godo istället för att dra det till rätten. För kommunen är det ju dessutom inga stora pengar, medan det för oss är enorma summor, säger Martin Emanuelsson.

Kommunchef Birgitta Evensson, som tillträdde 1 november ifjol, vill inte kommentera den ekonomiska biten i ärendet, men beklagar att hanteringen har dragit ut på tiden.

Onödig långbänk

– Jag kom ju in lite i elfte timmen, men det jag kan säga är att det har blivit en onödig långbänk. Hade jag varit med från början hade jag inte accepterat att det gått så långt.

Hur tänker du kring ärendet?

– Kommunen anlitar ju ett försäkringsbolag och som jag utrönt är man oense om vart brottet skett, om det är på kommunens mark eller husägarnas mark – det är väl där bekymret ligger. Jag tycker att det är viktigt att man tar allt den juridiska vägen, eftersom vårt försäkringsbolag anser att kommunen inte ska betala.

Men ni har ju samma försäkringsbolag.

– Jaha.

Vad tänker du om stämningen?

– Det är ett väldigt komplext ärende, inte minst på grund av gjorda åtgärder innan man kanske började utreda var brottet var. Därmed är jag tacksam att det fått ta den juridiska vägen. Ska kommunen utbetala ersättningar så ska man göra rätt, så tycker jag.

Hur ser du på att familjen inte fått möta kommunen?

– Det är en självklarhet att vi ska vara tillgängliga för våra medborgare, både för möten och på telefon. Det betyder inte att man får som man vill, men självklart ska man få göra sin röst hörd.

– Kommunalrådet har också gett mig i uppdrag att se över vad han kallar bemötande, det handlar till exempel om kommunens företagskultur och värdegrund. Det här är delar i det uppdraget och något jag tittar på.

Uppdraget ska redovisas i slutet av året.

Svar 16 september

Stämningen skickades in i juli och kommunen har fått anstånd till 16 september för att svara skriftligt på stämningsansökan.