2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Klubbat

Kommunstyrelsen och arbetsutskottet, Årjäng

Byggstart för HVB-hem

Som NWT tidigare har skrivit saknas det boende för ensamkommande flyktingbarn i Årjäng och kommunen har därför beslutat att elevboendet på Kyrkeruds folkhögskola ska byggas om till hem med HVB-standard. Byggstart för hus 5 är nu i juni, för hus 4 gäller augusti. Men under projekteringen har det framkommit att bygget blir dyrare än väntat, det beroende på brandskyddstekniska åtgärder. Politikerna anser dock att det är värt de extra pengarna, eftersom investeringen görs i egenägda lokaler. Investeringen är i mångmiljonklassen. Samtidigt avsätts 200 000 kronor av det extra stadsbidraget för att bygga om den före detta slöjdsalen i Nordmarkens skola till klassrum för förberedelseklasser. Förhoppningen är att lokalen ska stå klar till höstterminen startar.

Vill inte sänka hastighet

Som NWT tidigare har berättat vill Trafikverket sänka hastigheten på E18 mellan Valnäs och Töcksfors från år 2023, en vägsträcka på närmare åtta mil. Årjängs kommun är emot förslaget. Främsta orsaken är den stora andel som arbetspendlar med buss. En hastighetssänkning från dagens 90 kilometer i timmen, till föreslagna 80, skulle innebära en ökning av restiden på sex minuter enkel väg mellan Karlstad och Töcksfors. Vilket skulle kunna få anställda att överväga att byta arbetsort och arbetsgivare, menar kommunen. Försämrad tillgänglighet är en annan faktor.

Dyr bro

GC-bron över Silbodalsälven i Årjäng repareras. Under arbetet har dock upptäckts större korrosionsskador än vad som först hittades. Kommunstyrelsen skjuter därför till 120 000 kronor extra för att laga bron.

Byggstart för HVB-hem

Som NWT tidigare har skrivit saknas det boende för ensamkommande flyktingbarn i Årjäng och kommunen har därför beslutat att elevboendet på Kyrkeruds folkhögskola ska byggas om till hem med HVB-standard. Byggstart för hus 5 är nu i juni, för hus 4 gäller augusti. Men under projekteringen har det framkommit att bygget blir dyrare än väntat, det beroende på brandskyddstekniska åtgärder. Politikerna anser dock att det är värt de extra pengarna, eftersom investeringen görs i egenägda lokaler. Investeringen är i mångmiljonklassen. Samtidigt avsätts 200 000 kronor av det extra stadsbidraget för att bygga om den före detta slöjdsalen i Nordmarkens skola till klassrum för förberedelseklasser. Förhoppningen är att lokalen ska stå klar till höstterminen startar.

Vill inte sänka hastighet

Som NWT tidigare har berättat vill Trafikverket sänka hastigheten på E18 mellan Valnäs och Töcksfors från år 2023, en vägsträcka på närmare åtta mil. Årjängs kommun är emot förslaget. Främsta orsaken är den stora andel som arbetspendlar med buss. En hastighetssänkning från dagens 90 kilometer i timmen, till föreslagna 80, skulle innebära en ökning av restiden på sex minuter enkel väg mellan Karlstad och Töcksfors. Vilket skulle kunna få anställda att överväga att byta arbetsort och arbetsgivare, menar kommunen. Försämrad tillgänglighet är en annan faktor.

Dyr bro

GC-bron över Silbodalsälven i Årjäng repareras. Under arbetet har dock upptäckts större korrosionsskador än vad som först hittades. Kommunstyrelsen skjuter därför till 120 000 kronor extra för att laga bron.