2016-06-13 15:04

2016-06-13 15:04

Simhallens framtid ska utredas

ÅRJÄNG: Bygga nytt eller renovera?

Simhallen i Årjäng har över 40 år på nacken. Nu ska en arbetsgrupp se över vad som ska hända med simhallen i framtiden: ska den renoveras eller ska kommunen satsa på att bygga nytt?

Det är Centerpartiet som väckt frågan om Årjängs bad- och friskvårdscenters framtid. Simhallen byggdes 1974 och har redan i dag ett omfattande renoveringsbehov. Ingen vet emellertid i nuläget exakt hur mycket som behöver göras.

Därför anser Centerpartiet i en motion att en arbetsgrupp bör tillsättas och anläggningen undersökas av expertis på området. Kommunstyrelsen håller med och 200 000 kronor avsätts nu för undersökningen.

– Det blir både bra och spännande. Nu får vi veta vilka alternativ vi har, vad som blir mest effektivt och vad vi kan få i framtiden, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

– Kanske kan vi hitta en bättre lösning i samarbete med hotellet, exempelvis en relaxavdelning. Det jag redan i dag kan säga är dock att jag inte tror att ett jättebad är det vi är ute efter.

Långt fram i tiden

Daniel Schützer understryker att kommunen redan i dag gör det underhåll som krävs för att hålla anläggningen i schack:

– Däremot kommer vi inte göra något extra under tiden utredningen pågår. Men det är också viktigt att i sammanhanget tillägga att vi just nu gör stora investeringar i skolan och att vi de närmaste åren behöver betala av på våra lån. Därför har jag svårt att tro att vi kommer att starta en större renovering eller ett nybygge under den här mandatperioden.

Det är Centerpartiet som väckt frågan om Årjängs bad- och friskvårdscenters framtid. Simhallen byggdes 1974 och har redan i dag ett omfattande renoveringsbehov. Ingen vet emellertid i nuläget exakt hur mycket som behöver göras.

Därför anser Centerpartiet i en motion att en arbetsgrupp bör tillsättas och anläggningen undersökas av expertis på området. Kommunstyrelsen håller med och 200 000 kronor avsätts nu för undersökningen.

– Det blir både bra och spännande. Nu får vi veta vilka alternativ vi har, vad som blir mest effektivt och vad vi kan få i framtiden, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

– Kanske kan vi hitta en bättre lösning i samarbete med hotellet, exempelvis en relaxavdelning. Det jag redan i dag kan säga är dock att jag inte tror att ett jättebad är det vi är ute efter.

Långt fram i tiden

Daniel Schützer understryker att kommunen redan i dag gör det underhåll som krävs för att hålla anläggningen i schack:

– Däremot kommer vi inte göra något extra under tiden utredningen pågår. Men det är också viktigt att i sammanhanget tillägga att vi just nu gör stora investeringar i skolan och att vi de närmaste åren behöver betala av på våra lån. Därför har jag svårt att tro att vi kommer att starta en större renovering eller ett nybygge under den här mandatperioden.