2016-05-31 20:01

2016-05-31 20:01

Kritik mot vindparker

TÖCKSFORS: Markägare upprörda efter att kommunerna har svängt och säger ja

Scanergy vill bygga två vindkraftparker vid svensk-norska gränsen med totalt drygt 20 verk. Kritiken har varit hård från närboende.
Samtidigt har Årjängs kommun och norska Marker svängt och sagt ja till det norska projektet.
– Väldigt märkligt med tanke kringeffekterna.

Det säger en markägare som är kritisk till vindkraftsprojektet. Han menar att de sju höga verken rakt väster om sjön Nedre Hurr i Hån kommer att förstöra landskapsbilden.

– De ska placeras högst upp på Kölen över 250 meter över havet och kommer både att höras och synas väldigt tydligt, betydligt mer än de norska verken.

– Vindkraftverken förstör dagens naturscenerier väldigt mycket. Dessutom strider de mot miljöbalken och placeras utanför de områden som kommunen har utpekat som acceptabla för vindkraft, säger han.

Kommunerna svängde

När vindparksdelen på den norska sidan om gränsen lanserades av Eon både Marker kommun och Årjängs kommun motståndare till planerna.

Sedan tog Scanergy över projektet och bantade ner det till ett 15-tal verk och tog bort de som låg närmast bebyggelsen och då svängde de två kommunerna och sade ja till vindkraftsparken.

– Väldigt märkligt med tanke på de stora kringeffekterna. Årjängs kommun skrev tidigare i sitt överklagande att verken påverkar de närboende. Även friluftslivet och turismen påverkas negativt, ansåg man. Nu lägger man sig platt i stället för kämpa ännu hårdare, anser markägaren.

Enligt Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjäng, finns det en förklaring varför man har svängt i frågan.

– Vår grannkommun Marker har accepterat de ändringar av den norska vindkraftsparken. Då ser vi ingen anledning att gå emot. Speciellt inte när samma bolag planerar en park även i Hån. Då är liksom naturen i området redan exploaterad, säger han.

Länsstyrelsen avgör

Bygget av den norska vindkraftsparken har överklagats och när det gäller parken i Hån avgörs ärendet av länsstyrelsen i Örebro.

– Det projektet är beroende om vi får ja på den norska sidan. Båda projekten ihop handlar om en investering på cirka 1 miljard kronor och beräknas ge 300 GWh el per år och vi anser att vi lyssnar och tar hänsyn till de berörda i området, säger Scanergys vd Tor Arne Pedersen.

Det säger en markägare som är kritisk till vindkraftsprojektet. Han menar att de sju höga verken rakt väster om sjön Nedre Hurr i Hån kommer att förstöra landskapsbilden.

– De ska placeras högst upp på Kölen över 250 meter över havet och kommer både att höras och synas väldigt tydligt, betydligt mer än de norska verken.

– Vindkraftverken förstör dagens naturscenerier väldigt mycket. Dessutom strider de mot miljöbalken och placeras utanför de områden som kommunen har utpekat som acceptabla för vindkraft, säger han.

Kommunerna svängde

När vindparksdelen på den norska sidan om gränsen lanserades av Eon både Marker kommun och Årjängs kommun motståndare till planerna.

Sedan tog Scanergy över projektet och bantade ner det till ett 15-tal verk och tog bort de som låg närmast bebyggelsen och då svängde de två kommunerna och sade ja till vindkraftsparken.

– Väldigt märkligt med tanke på de stora kringeffekterna. Årjängs kommun skrev tidigare i sitt överklagande att verken påverkar de närboende. Även friluftslivet och turismen påverkas negativt, ansåg man. Nu lägger man sig platt i stället för kämpa ännu hårdare, anser markägaren.

Enligt Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjäng, finns det en förklaring varför man har svängt i frågan.

– Vår grannkommun Marker har accepterat de ändringar av den norska vindkraftsparken. Då ser vi ingen anledning att gå emot. Speciellt inte när samma bolag planerar en park även i Hån. Då är liksom naturen i området redan exploaterad, säger han.

Länsstyrelsen avgör

Bygget av den norska vindkraftsparken har överklagats och när det gäller parken i Hån avgörs ärendet av länsstyrelsen i Örebro.

– Det projektet är beroende om vi får ja på den norska sidan. Båda projekten ihop handlar om en investering på cirka 1 miljard kronor och beräknas ge 300 GWh el per år och vi anser att vi lyssnar och tar hänsyn till de berörda i området, säger Scanergys vd Tor Arne Pedersen.