2016-05-24 16:13

2016-05-24 16:13

Slipper ifrån strandskydd

ÅRJÄNG: Domstol går emot länsstyrelsen

Allt verkar nu vara klart för en upprustning av det gamla missionshuset i Töresbyn. Genom en dom har det nu slagits fast att det strandskydd som finns inte hindrar att huset byggs om till lägenheter som ska hyras ut till turister.

Det är nog åtskilliga decennier sedan det mer regelbundet firades gudstjänst i Töresbyns missionshus och byggnaden är delvis svårt förfallen. Förra året öppnade sig dock en möjlighet till nytt liv för byggnaden. Församlingen sålde huset till ett företag i Karlstad som planerar att rusta upp och bygga om det för att sedan hyra ut det som turistlägenheter.

Kommunen var med på noterna men det var inte länsstyrelsen. På länsstyrelsen noterade man att en liten del av tomten och en ännu mindre del av själva huset ligger inom strandskyddsområde. Och då kan det inte bli tal om att få bygga om till bostäder.

Företaget överklagade till Mark- och miljödomstolen som nu går på företagets och kommunens linje och upphäver länsstyrelsens beslut.

Det är nog åtskilliga decennier sedan det mer regelbundet firades gudstjänst i Töresbyns missionshus och byggnaden är delvis svårt förfallen. Förra året öppnade sig dock en möjlighet till nytt liv för byggnaden. Församlingen sålde huset till ett företag i Karlstad som planerar att rusta upp och bygga om det för att sedan hyra ut det som turistlägenheter.

Kommunen var med på noterna men det var inte länsstyrelsen. På länsstyrelsen noterade man att en liten del av tomten och en ännu mindre del av själva huset ligger inom strandskyddsområde. Och då kan det inte bli tal om att få bygga om till bostäder.

Företaget överklagade till Mark- och miljödomstolen som nu går på företagets och kommunens linje och upphäver länsstyrelsens beslut.