2016-05-04 06:00

2016-05-04 16:06

Kommunen diskuterar insatser

ÅRJÄNG: Efter misstänkta övergrepp på boende

Fem ungdomar är misstänkta för bland annat grovt sexuellt tvång mot en annan tonåring på ett boende för ensamkommande. Kommunen tar det inträffade på stort allvar och diskuterar nu kring möjliga åtgärder.

Det finns två boenden för ensamkommande barn och ungdomar i Årjängs kommun och händelserna i söndags har skakat många.

– Från kommunens sida pratar vi därför just nu kring om vi kan göra något annorlunda för att i möjligaste mån motverka att något liknande händer igen, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Flera åtgärder diskuteras: fler aktiviteter för de boende, fler samtal kring värdegrundsfrågor samt terapeutisk personal på boendena.

Sju miljoner kvar

– Inget är klart i nuläget men vi vet att barnen hellre pratar med boendepersonal än exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin och samtidigt har vi sju miljoner kronor kvar sedan förra årets budget till insatser som dessa, säger Daniel Schützer.

Kommunerna får statsbidrag för mottagandet av ensamkommande och i relation till vad verksamheten kostade ifjol finns alltså sju miljoner sparade i Årjäng.

Det finns två boenden för ensamkommande barn och ungdomar i Årjängs kommun och händelserna i söndags har skakat många.

– Från kommunens sida pratar vi därför just nu kring om vi kan göra något annorlunda för att i möjligaste mån motverka att något liknande händer igen, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Flera åtgärder diskuteras: fler aktiviteter för de boende, fler samtal kring värdegrundsfrågor samt terapeutisk personal på boendena.

Sju miljoner kvar

– Inget är klart i nuläget men vi vet att barnen hellre pratar med boendepersonal än exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin och samtidigt har vi sju miljoner kronor kvar sedan förra årets budget till insatser som dessa, säger Daniel Schützer.

Kommunerna får statsbidrag för mottagandet av ensamkommande och i relation till vad verksamheten kostade ifjol finns alltså sju miljoner sparade i Årjäng.