2016-03-30 12:38

2016-03-30 12:38

Politikerna vill öka byggandet

ÅRJÄNG

Alla politiker i Årjäng tycker att byggtakten i kommunen är för låg, det visar en ny undersökning från Fastiga, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Samma undersökning visar också att hälften av politikerna vill att kommunen ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det redan befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder. Fastigo uppger i ett pressmeddelande att inte en enda av de tillfrågade kommunpolitikerna anser att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån, eller minska.

I genomsnitt vill åtta av tio svenska kommunpolitiker att byggtakten i deras kommun ska öka, skriver Fastigo.

Samma undersökning visar också att hälften av politikerna vill att kommunen ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det redan befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder. Fastigo uppger i ett pressmeddelande att inte en enda av de tillfrågade kommunpolitikerna anser att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån, eller minska.

I genomsnitt vill åtta av tio svenska kommunpolitiker att byggtakten i deras kommun ska öka, skriver Fastigo.