2016-03-18 16:05

2016-03-18 16:05

Stort plus för kommunens ekonomi

ÅRJÄNG: Resultat på 16,3 miljoner

16,3 miljoner. Det blev resultatet för Årjängs kommun ifjol

Resultatet motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är också 7,3 miljoner bättre än det budgeterade resultatet och långt över det långsiktiga målet på två procent.

– Det känns naturligtvis oerhört bra att vi för andra året i rad gör ett rekordresultat i kommunen säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S).

– Resultaten gör att vi står bättre rustade inför framtida utmaningar. För några år sedan planerades att vi skulle ha en belåning på över 300 miljoner kronor men vid årets slut stannar vår låneskuld på 220 miljoner och då har vi bland annat byggt vår nya fina högstadieskola och en ny fantastisk förskola under den här perioden.

Resultatet motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är också 7,3 miljoner bättre än det budgeterade resultatet och långt över det långsiktiga målet på två procent.

– Det känns naturligtvis oerhört bra att vi för andra året i rad gör ett rekordresultat i kommunen säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S).

– Resultaten gör att vi står bättre rustade inför framtida utmaningar. För några år sedan planerades att vi skulle ha en belåning på över 300 miljoner kronor men vid årets slut stannar vår låneskuld på 220 miljoner och då har vi bland annat byggt vår nya fina högstadieskola och en ny fantastisk förskola under den här perioden.