2016-03-08 13:16

2016-03-08 13:16

Socialen utreder alkoholärendet

ÅRJÄNG: ”Ingen har velat berätta vem som fixade alkoholen”

Polisen har lämnat över utredningen om den berusade eleven på Nordmarkens skola till socialtjänsten. Vem som ordnade fram alkoholen till eleven är fortsatt oklart.
Samtidigt fortsätter förbättringsarbetet på skolan.

Berusad elev, polisanmälningar, klotter och signaler om en tuff arbetsmiljö. Det var en rätt dyster bild av Nordmarkens skola som framkom i NWT för en månad sedan. Sedan dess har kommunen arbetat för att hitta lösningar på problemen, berättar kommunchef Birgitta Evensson:

– Vi har jobbat vidare med den handlingsplan vi planerat för och vi har ett nytt möte inbokat den 21 mars, för att följa upp vissa av de åtgärder som vi diskuterat.

Kan du ge några exempel på åtgärder?

– En del i planen är att göra om i matsalen, där det har varit trångt för eleverna. Det har exempelvis resulterat i köer och oroligheter.

– Mobilfria lektioner är ett annat exempel. En del skolor har det och jag vill följa upp hur vi kan införa det i kommunen.

Tre polisanmälda

Parallellt har polisen utrett händelsen med den berusade eleven. Totalt var tre elever polisanmälda.

– Men ingen har velat berätta vem som fixade alkoholen, så för oss finns inget mer att utreda, säger Jonas Wendel, utredningschef för polisområde Arvika, där Årjäng ingår.

– Samtliga är dessutom under 15 år vilket innebär att vi lämnar över utredningen till socialtjänsten i Årjäng.

Förebyggande arbete

– Vi har, som i alla liknande ärenden, haft samtal med berörda elever och deras vårdnadshavare och vi fortsätter det arbetet, säger socialchef Lisbeth Wiklund.

– Vi kikar också just nu på om det kan vara aktuellt med fler förebyggande insatser, för att undvika att något liknande händer igen. Det kan exempelvis handlar om en killgrupp.

I det arbetet samverkar socialtjänsten och skolan. Enligt kommunchef Birgitta Evensson planeras även för fortbildning, för att förbättra stämningen på Nordmarkens skola.

– Det handlar bland annat om allas lika värde, allt ifrån kopplat till integration till den förstörelse som varit på skolan.

Fler aktiviteter

Andra förslag på åtgärder är fler biljard- eller pingisbord.

– Vi vill hitta fler aktiviteter för eleverna på ledig tid. Om det finns mer att göra kanske behovet av att bryta sönder saker också minskar, säger Birgitta Evensson.

Extra stöd inom läxläsning, både på och utanför skoltid, liksom ett ökat fokus på att rekrytera behöriga lärare finns också på listan.

Berusad elev, polisanmälningar, klotter och signaler om en tuff arbetsmiljö. Det var en rätt dyster bild av Nordmarkens skola som framkom i NWT för en månad sedan. Sedan dess har kommunen arbetat för att hitta lösningar på problemen, berättar kommunchef Birgitta Evensson:

– Vi har jobbat vidare med den handlingsplan vi planerat för och vi har ett nytt möte inbokat den 21 mars, för att följa upp vissa av de åtgärder som vi diskuterat.

Kan du ge några exempel på åtgärder?

– En del i planen är att göra om i matsalen, där det har varit trångt för eleverna. Det har exempelvis resulterat i köer och oroligheter.

– Mobilfria lektioner är ett annat exempel. En del skolor har det och jag vill följa upp hur vi kan införa det i kommunen.

Tre polisanmälda

Parallellt har polisen utrett händelsen med den berusade eleven. Totalt var tre elever polisanmälda.

– Men ingen har velat berätta vem som fixade alkoholen, så för oss finns inget mer att utreda, säger Jonas Wendel, utredningschef för polisområde Arvika, där Årjäng ingår.

– Samtliga är dessutom under 15 år vilket innebär att vi lämnar över utredningen till socialtjänsten i Årjäng.

Förebyggande arbete

– Vi har, som i alla liknande ärenden, haft samtal med berörda elever och deras vårdnadshavare och vi fortsätter det arbetet, säger socialchef Lisbeth Wiklund.

– Vi kikar också just nu på om det kan vara aktuellt med fler förebyggande insatser, för att undvika att något liknande händer igen. Det kan exempelvis handlar om en killgrupp.

I det arbetet samverkar socialtjänsten och skolan. Enligt kommunchef Birgitta Evensson planeras även för fortbildning, för att förbättra stämningen på Nordmarkens skola.

– Det handlar bland annat om allas lika värde, allt ifrån kopplat till integration till den förstörelse som varit på skolan.

Fler aktiviteter

Andra förslag på åtgärder är fler biljard- eller pingisbord.

– Vi vill hitta fler aktiviteter för eleverna på ledig tid. Om det finns mer att göra kanske behovet av att bryta sönder saker också minskar, säger Birgitta Evensson.

Extra stöd inom läxläsning, både på och utanför skoltid, liksom ett ökat fokus på att rekrytera behöriga lärare finns också på listan.