2016-03-01 15:29

2016-03-01 15:29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÅRJÄNG: klubbat

Hotellaffären klubbad

Årjängs Bostads AB ska köpa hotellfastigheten och kommunhuset i Årjäng. Det föreslår majoriteten av politikerna i arbetsutskottet. Som NWT tidigare har skrivit är inte partierna helt överens. Centerpartiet anser att köpet ska genomföras, men anser att kommunen inte ska betala mer än värderingen, det vill säga 40 miljoner kronor. Köpesumman är sedan tidigare satt till 62 miljoner.

Moderaterna ställer sig positiva till att köpa fastigheten med befintligt underlag i ksau. Men man vill ha möjlighet att revidera sitt ställningstagande inför fullmäktige om det visar sig att kostnaderna för fasadrenovering och underhållskostnad blir orimligt hög. Nästa instans är kommunstyrelsen, men sista ordet har alltså fullmäktige.

Lanthandelsavtal

De två lanthandlare som finns kvar i kommunen ska erbjudas att bli lokala servicenav. Ett förslag till serviceavtal kan möjliggöra att lanthandlarna kan bredda sitt utbud. På samma gång ges kommunen möjlighet att få ut mer information genom att erbjuda lanthandlare ersättning för det arbete de lägger ner. Kostnaden beräknas till 40 000 kronor per år, vilket ryms inom budgeten. Chefen för medborgarservice föreslås få i uppdrag att förhandla med lanthandlarna.

Järnväg kan bli gångväg

Järnvägssträckorna mellan Årjäng och Trättlanda liksom Årjäng och Gustavsfors föreslås göras om till gång- och cykelväg. Förslaget är att sträckorna asfalteras för att kunna användas som cykelbana, för inlines, skateboard och skidor. Iordningsställandet beräknas kosta omkring 12 miljoner kronor per sträcka. Chefen för medborgarservice får nu i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat användningssätt av banvallarna.

Unga i äldreomsorgen

Högstadieungdomar kan från och med i höst ges möjlighet att arbeta extra på äldreboenden några timmar i veckan. Det efter att Kristdemokraterna fått gehör för sin motion om konceptet Ung omsorg. Konceptet syftar till att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden liksom att skapa möten mellan ungdomar och äldre. Nu har förslaget utretts av kommunens socialt ansvariga samordnare och arbetsutskottet ställer sig positivt till att stöd- och omsorgsnämnden går med i ett pilotprojekt på fyra månader, från september 2016. Kostnaden landar på 150 000 kronor.

Hotellaffären klubbad

Årjängs Bostads AB ska köpa hotellfastigheten och kommunhuset i Årjäng. Det föreslår majoriteten av politikerna i arbetsutskottet. Som NWT tidigare har skrivit är inte partierna helt överens. Centerpartiet anser att köpet ska genomföras, men anser att kommunen inte ska betala mer än värderingen, det vill säga 40 miljoner kronor. Köpesumman är sedan tidigare satt till 62 miljoner.

Moderaterna ställer sig positiva till att köpa fastigheten med befintligt underlag i ksau. Men man vill ha möjlighet att revidera sitt ställningstagande inför fullmäktige om det visar sig att kostnaderna för fasadrenovering och underhållskostnad blir orimligt hög. Nästa instans är kommunstyrelsen, men sista ordet har alltså fullmäktige.

Lanthandelsavtal

De två lanthandlare som finns kvar i kommunen ska erbjudas att bli lokala servicenav. Ett förslag till serviceavtal kan möjliggöra att lanthandlarna kan bredda sitt utbud. På samma gång ges kommunen möjlighet att få ut mer information genom att erbjuda lanthandlare ersättning för det arbete de lägger ner. Kostnaden beräknas till 40 000 kronor per år, vilket ryms inom budgeten. Chefen för medborgarservice föreslås få i uppdrag att förhandla med lanthandlarna.

Järnväg kan bli gångväg

Järnvägssträckorna mellan Årjäng och Trättlanda liksom Årjäng och Gustavsfors föreslås göras om till gång- och cykelväg. Förslaget är att sträckorna asfalteras för att kunna användas som cykelbana, för inlines, skateboard och skidor. Iordningsställandet beräknas kosta omkring 12 miljoner kronor per sträcka. Chefen för medborgarservice får nu i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat användningssätt av banvallarna.

Unga i äldreomsorgen

Högstadieungdomar kan från och med i höst ges möjlighet att arbeta extra på äldreboenden några timmar i veckan. Det efter att Kristdemokraterna fått gehör för sin motion om konceptet Ung omsorg. Konceptet syftar till att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden liksom att skapa möten mellan ungdomar och äldre. Nu har förslaget utretts av kommunens socialt ansvariga samordnare och arbetsutskottet ställer sig positivt till att stöd- och omsorgsnämnden går med i ett pilotprojekt på fyra månader, från september 2016. Kostnaden landar på 150 000 kronor.