2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

"Det är i mångt och mycket osakligt"

ÅRJÄNG: Socialchefen svarar på kritiken

Socialchef Lisbeth Wiklund menar att kritiken mot nedläggningsbeslutet i mångt och mycket är osaklig:
– Alla Årjängsbor i behov av missbruksvård kommer att få det.

Lisbeth Wiklund vill understryka att kommunen på intet sätt bryter mot lagen genom att lägga ner öppenvården.

– Självklart är det lagstadgat att kommunen ordnar missbruksvård, men man behöver inte ha en öppen mottagning. De flesta små kommuner har inte det. Vi kommer fortsättningsvis erbjuda den vård de behöver via socialförvaltningen.

– Behövs annan vård än den vi kan erbjuda kommer vi att köpa in den typen av tjänster som krävs.

Vad kan det komma att kosta, sett till ert behov av att spara pengar?

– Ja, nu kan man inte se in i framtiden, inte ens jag. Men jag kan konstatera att det är en liten del som kräver den behandlingsvården. Det är inte många per år som lider av ett såpass allvarligt missbruk, säger Lisbeth Wiklund.

Övrig kritik som riktas mot nedläggningen ser hon i många delar som osaklig. Bland annat de delar som handlar om personalbristen och hur socialförvaltningen har kritiserats av IVO:

– Vad gäller personalen har vi i mars full besättning igen och det har ingenting med Vändpunkten att göra. Det handlar om svårigheten att rekrytera socialsekretare, något många kommuner brottas med.

”Rätt beslut”

– Kritiken från IVO gäller dokumentation av enskilda ungdomar som vårdats på behandlingshem. Dessvärre har saker och ting plockats i en och samma hög här – när de inte har med varandra att göra.

– Givetvis är det alltid tråkigt när en kommun inte kan erbjuda all tänkbar och otänkbar service. Men ser man till helheten, som politikerna nu har gjort, var det rätt beslut. Vi var tvungna att spara några hundratusen, pengarna räckte inte. Alternativet hade varit att dra in öppenvården för barn och unga.

Lisbeth Wiklund vill understryka att kommunen på intet sätt bryter mot lagen genom att lägga ner öppenvården.

– Självklart är det lagstadgat att kommunen ordnar missbruksvård, men man behöver inte ha en öppen mottagning. De flesta små kommuner har inte det. Vi kommer fortsättningsvis erbjuda den vård de behöver via socialförvaltningen.

– Behövs annan vård än den vi kan erbjuda kommer vi att köpa in den typen av tjänster som krävs.

Vad kan det komma att kosta, sett till ert behov av att spara pengar?

– Ja, nu kan man inte se in i framtiden, inte ens jag. Men jag kan konstatera att det är en liten del som kräver den behandlingsvården. Det är inte många per år som lider av ett såpass allvarligt missbruk, säger Lisbeth Wiklund.

Övrig kritik som riktas mot nedläggningen ser hon i många delar som osaklig. Bland annat de delar som handlar om personalbristen och hur socialförvaltningen har kritiserats av IVO:

– Vad gäller personalen har vi i mars full besättning igen och det har ingenting med Vändpunkten att göra. Det handlar om svårigheten att rekrytera socialsekretare, något många kommuner brottas med.

”Rätt beslut”

– Kritiken från IVO gäller dokumentation av enskilda ungdomar som vårdats på behandlingshem. Dessvärre har saker och ting plockats i en och samma hög här – när de inte har med varandra att göra.

– Givetvis är det alltid tråkigt när en kommun inte kan erbjuda all tänkbar och otänkbar service. Men ser man till helheten, som politikerna nu har gjort, var det rätt beslut. Vi var tvungna att spara några hundratusen, pengarna räckte inte. Alternativet hade varit att dra in öppenvården för barn och unga.