2016-02-12 12:18

2016-02-12 12:19

Högsta ledningen i möte om Nordmarkens skola

ÅRJÄNG: Kommunen ska ta fram ny åtgärdsplan

Höga chefer satt på fredagen i möte för att hitta lösningar på problemen på Nordmarkens skola.

– Vi ser allvarligt på det som hänt och ska ta fram en ny åtgärdsplan, säger kommunchef Birgitta Evensson.

Berusad elev, skadegörelse som klotter och söndersparkade skåp, och signaler om en tuff arbetsmiljö. Nordmarkens skola brottas med flera problem, vilket NWT rapporterade om i fredagens tidning.

På fredagen diskuterade bland annat höga förvaltningschefer om vad som behöver göras för att förbättra situationen på skolan. Förhoppningen var att besluta om en åtgärdsplan, men så långt kom man aldrig.

– Men vi ska ta fram en. Vi ser allvarligt på det som hänt och även om en hel del beslutats sedan innan, bland annat olika typer av projekt, så har de inte gett önskad effekt. Arbetsmiljön är en del, säger Birgitta Evensson.

Inte hört något

Hon har själv inte fått höra om den påstått tuffa arbetsmiljön.

– Jag har inte hört något från exempelvis lärarförbundet, elevrådet eller föräldrar, bortsett från föräldern till den berusade eleven, men vi ska som sagt gå igenom alla delar.

Krävs ett större grepp från dig som kommunchef?

– Det är det jag vill ta reda på. Jag vill veta vilken hjälp skolan behöver för att det ska fungera betydligt bättre.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet kring alkohol och droger i skolan?

– Vi har haft en drogterapeut som arbetat mycket ute på skolorna och i samarbete med elevhälsan, bland annat på Nordmarkens skola. Men sedan i december har vi haft ett kompetenstapp och rekrytering pågår.

Behövs en större insats med tanke på det som hänt?

– Det är just den typen av frågor vi utreder.

Berusad elev, skadegörelse som klotter och söndersparkade skåp, och signaler om en tuff arbetsmiljö. Nordmarkens skola brottas med flera problem, vilket NWT rapporterade om i fredagens tidning.

På fredagen diskuterade bland annat höga förvaltningschefer om vad som behöver göras för att förbättra situationen på skolan. Förhoppningen var att besluta om en åtgärdsplan, men så långt kom man aldrig.

– Men vi ska ta fram en. Vi ser allvarligt på det som hänt och även om en hel del beslutats sedan innan, bland annat olika typer av projekt, så har de inte gett önskad effekt. Arbetsmiljön är en del, säger Birgitta Evensson.

Inte hört något

Hon har själv inte fått höra om den påstått tuffa arbetsmiljön.

– Jag har inte hört något från exempelvis lärarförbundet, elevrådet eller föräldrar, bortsett från föräldern till den berusade eleven, men vi ska som sagt gå igenom alla delar.

Krävs ett större grepp från dig som kommunchef?

– Det är det jag vill ta reda på. Jag vill veta vilken hjälp skolan behöver för att det ska fungera betydligt bättre.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet kring alkohol och droger i skolan?

– Vi har haft en drogterapeut som arbetat mycket ute på skolorna och i samarbete med elevhälsan, bland annat på Nordmarkens skola. Men sedan i december har vi haft ett kompetenstapp och rekrytering pågår.

Behövs en större insats med tanke på det som hänt?

– Det är just den typen av frågor vi utreder.