2016-02-10 21:11

2016-02-10 21:11

Krävde en förbättrad E18 av infrastrukturministern

TRAFIK: Grensekommittén träffade Anna Johansson (S)

Grensekommittén Värmland–Östfold träffade på tisdagen infrastrukturminister Anna Johansson (S). Högst på agendan fanns en utbyggnad av E18.
– Framför allt sträckan Töcksfors –Valnäs är den stora flaskhalsen, säger kommitténs ordförande Daniel Schützer (S).

Standarden på E18 genom norska Östfold har stadigt förbättrats. Men på den svenska sidan, de åtta milen mellan Töcksfors och Valnäs vid Segmon, har ingenting hänt.

– Det här är den stora flaskhalsen. Med tanke på den stora trafikökningen vill vi se en utbyggnad till fyrfältsväg. Då bygger man med rätt standard för framtiden, säger Daniel Schützer.

Han är nöjd med att Grensekommittén Värmland–Östfold har fått träffa infrastrukturminister Anna Johansson och uttrycka kravet på en utbyggnad av E18.

– Det var väldigt positivt även om hon inte gav några löften. Men vi påtalade behoven av en bättre standard och tog även upp det faktum att sträckan Örebro–Oslo har ramlat ur det europeiska transportnätverket Ten-T.

”En ögonöppnare”

– Detta kände hon inte till och förhoppningsvis blev det en ögonöppnare för ministern. Vi tog även upp vårt arbete för en ny höghastighetstågförbindelse längs E18-korridoren.

Som NWT tidigare har berättat ska standarden på just E18-sträckan Töcksfors–Valnäs utredas i år via en så kallad åtgärdsvalsstudie av Trafikverket. Samtidigt ska all samtliga trafikslagförbindelser; väg, järnväg och flyg mellan Stockholm och Oslo utredas.

– Det är jättebra att det sker, men när det gäller E18-sträckan vägrar Trafikverket svara på när utredningen ska vara klar. Det är oroande med tanke på att det som ska med i den reviderade nationella planen 2018 måste lämnas in våren 2017.

Standarden på E18 genom norska Östfold har stadigt förbättrats. Men på den svenska sidan, de åtta milen mellan Töcksfors och Valnäs vid Segmon, har ingenting hänt.

– Det här är den stora flaskhalsen. Med tanke på den stora trafikökningen vill vi se en utbyggnad till fyrfältsväg. Då bygger man med rätt standard för framtiden, säger Daniel Schützer.

Han är nöjd med att Grensekommittén Värmland–Östfold har fått träffa infrastrukturminister Anna Johansson och uttrycka kravet på en utbyggnad av E18.

– Det var väldigt positivt även om hon inte gav några löften. Men vi påtalade behoven av en bättre standard och tog även upp det faktum att sträckan Örebro–Oslo har ramlat ur det europeiska transportnätverket Ten-T.

”En ögonöppnare”

– Detta kände hon inte till och förhoppningsvis blev det en ögonöppnare för ministern. Vi tog även upp vårt arbete för en ny höghastighetstågförbindelse längs E18-korridoren.

Som NWT tidigare har berättat ska standarden på just E18-sträckan Töcksfors–Valnäs utredas i år via en så kallad åtgärdsvalsstudie av Trafikverket. Samtidigt ska all samtliga trafikslagförbindelser; väg, järnväg och flyg mellan Stockholm och Oslo utredas.

– Det är jättebra att det sker, men när det gäller E18-sträckan vägrar Trafikverket svara på när utredningen ska vara klar. Det är oroande med tanke på att det som ska med i den reviderade nationella planen 2018 måste lämnas in våren 2017.