2016-02-01 06:00

2016-02-01 06:00

Mer plats för nyanlända

ÅRJÄNG: Läkarvillan och Clarabo byggs om

Fler boendeplatser för ensamkommande barn, nya klassrum och Läkarvillan byggs om till utslussningsboende.
Årjängs kommun fortsätter målmedvetet sitt arbete i spåren av flyktingkrisen.

Liksom många andra kommuner hade Årjängs kommun tuffa månader under hösten då tusentals flyktingar kom till Sverige varje vecka.

– Under en tid kom det fem ensamkommande barn till Årjäng, varje vecka. Vi vill ju hjälpa, men i början av december befann vi oss i en situation där vi inte visste var vi skulle göra av människor, säger Daniel Schützer (S).

Nya klassrum

– Nu har det inte kommit ett enda ensamkommande barn sedan 18 december, vilket är i linje med vårt avtal, och det är en andhämtningspaus som vi behövt.

Men arbetet avstannar inte, trots att vinterkylan och andra omständigheter gjort att färre söker asyl i Sverige just nu.

– Samverkansgruppen träffas varje vecka och går igenom läget, vilket är jättebra. Vi har också mycket annat på gång, bland annat ska vi göra om tidigare hemkunskaps- och träslöjdsalarna på Nordmarkens skola till klassrum eftersom vi är i behov av fler undervisningssalar, säger Daniel Schützer.

Utslussningsboende

Kostnaden, 400 000 kronor, dras från de 12,6 miljoner Årjängs kommun fick i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen.

Den så kallade Läkarvillan ska också göras om till utslussningsboende för tio nyanlända, HBV-hemmet Clarabo ska utökas med 16 platser och ett nytt avtal med Region Värmland ska slutas för två fastigheter i Kyrkerud där HBV-verksamhet redan pågår.

Därtill ska kommunen öka tillgängligheten till fritidsgården i Årjäng.

Fler i vår

I dag ansvarar Årjängs kommun för 78 ensamkommande barn, avtalet gäller för 77 barn.

– I realiteten ansvarar vi för 78 barn men 68 bor i kommunen. Externt placerade bor utanför kommunen. Vi har tio barn på Sommarvik och Care Im så vi har 58 i kommunalt drivna boenden, säger Daniel Schützer.

– Men jag räknar med att antalet barn och även vuxna ökar framåt våren och därför tar vi höjd för ytterligare 19 barn, vilket vårt avtal anger.

Liksom många andra kommuner hade Årjängs kommun tuffa månader under hösten då tusentals flyktingar kom till Sverige varje vecka.

– Under en tid kom det fem ensamkommande barn till Årjäng, varje vecka. Vi vill ju hjälpa, men i början av december befann vi oss i en situation där vi inte visste var vi skulle göra av människor, säger Daniel Schützer (S).

Nya klassrum

– Nu har det inte kommit ett enda ensamkommande barn sedan 18 december, vilket är i linje med vårt avtal, och det är en andhämtningspaus som vi behövt.

Men arbetet avstannar inte, trots att vinterkylan och andra omständigheter gjort att färre söker asyl i Sverige just nu.

– Samverkansgruppen träffas varje vecka och går igenom läget, vilket är jättebra. Vi har också mycket annat på gång, bland annat ska vi göra om tidigare hemkunskaps- och träslöjdsalarna på Nordmarkens skola till klassrum eftersom vi är i behov av fler undervisningssalar, säger Daniel Schützer.

Utslussningsboende

Kostnaden, 400 000 kronor, dras från de 12,6 miljoner Årjängs kommun fick i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen.

Den så kallade Läkarvillan ska också göras om till utslussningsboende för tio nyanlända, HBV-hemmet Clarabo ska utökas med 16 platser och ett nytt avtal med Region Värmland ska slutas för två fastigheter i Kyrkerud där HBV-verksamhet redan pågår.

Därtill ska kommunen öka tillgängligheten till fritidsgården i Årjäng.

Fler i vår

I dag ansvarar Årjängs kommun för 78 ensamkommande barn, avtalet gäller för 77 barn.

– I realiteten ansvarar vi för 78 barn men 68 bor i kommunen. Externt placerade bor utanför kommunen. Vi har tio barn på Sommarvik och Care Im så vi har 58 i kommunalt drivna boenden, säger Daniel Schützer.

– Men jag räknar med att antalet barn och även vuxna ökar framåt våren och därför tar vi höjd för ytterligare 19 barn, vilket vårt avtal anger.

Asylsökande i siffror

Just nu bor 78 ensamkommande barn och ungdomar i Årjängs kommun: 23 barn på Kyrkerud, 22 barn på Clarabo (som ska utökas med 16 platser), 12 på Utsikten, två på Sommarviks camping, åtta barn i Care Ims lokaler (Silbodalshemmet) och ett barn i lägenhet.

Migrationsverkets har lämnat nya fördelningstal när det handlar om ensamkommande barn och vuxna personer. Årjängs nya fördelningstal är 28 personer.

Totalt väntas 28 personer komma till Årjäng på egen hand.