2016-01-13 13:28

2016-01-13 13:28

"Det har begåtts misstag, helt enkelt"

ÅRJÄNG: Bygg- och miljöchefen om miljöbrotten

– 100 000 kronor är väldigt mycket pengar, säger Årjängs bygg- och miljöchef om företagsboten.
Förklaringen till miljöbrotten:
– Kommunen har helt enkelt missat.

De aktuella brotten, två fall av otillåten miljöverksamhet, begicks för snart tre år sedan.

– Det här är långt tillbaka i tiden och vare sig entreprenören eller den personal som var ansvarig från kommunen finns kvar inom verksamheten i dag, säger Britt-Marie Öjstrand, bygg- och miljöchef i Årjäng.

Hon är tydlig med att det hela rör sig om misstag från kommunens sida.

– Alla verksamheter av den här sorten är förenade med regelverk och tillstånd och detta har helt enkelt missats. Men dessa misstag har rättats till, redan innan företagsboten blev känd.

Har ni ändrat era rutiner nu?

– Ja, bland annat genom att de som är ansvariga läser tillstånden med jämna mellanrum, säger Britt-Marie Öjstrand.

De aktuella brotten, två fall av otillåten miljöverksamhet, begicks för snart tre år sedan.

– Det här är långt tillbaka i tiden och vare sig entreprenören eller den personal som var ansvarig från kommunen finns kvar inom verksamheten i dag, säger Britt-Marie Öjstrand, bygg- och miljöchef i Årjäng.

Hon är tydlig med att det hela rör sig om misstag från kommunens sida.

– Alla verksamheter av den här sorten är förenade med regelverk och tillstånd och detta har helt enkelt missats. Men dessa misstag har rättats till, redan innan företagsboten blev känd.

Har ni ändrat era rutiner nu?

– Ja, bland annat genom att de som är ansvariga läser tillstånden med jämna mellanrum, säger Britt-Marie Öjstrand.