2015-12-04 16:31

2015-12-04 16:31

Även förskolan stängs

BLOMSKOG: "En effekt av att skolan har lagts ner"

För två år sedan stängdes skolan, nu ska även förskolans verksamhet läggas ner.
– För få elever, säger Therese Gustafsson (L).
Men inte alla föräldrar har varit medvetna om att beslutet är definitivt.

Som NWT skrev tidigare i veckan har det nu gått två år sedan Blomskogs skola stängdes för gott. Nyckelpigans familjehem har dock fortsatt sin verksamhet som vanligt.

När Tina Malkusson, vars äldsta dotter Nova går på förskolan, började fundera på att söka förskoleplats till minstingen Holly, fick hon i vanlig ordning en blankett av kommunen. Men när hon senare pratade med förskolepedagogerna undrade de om hon verkligen ville ställa dottern i kö till Nyckelpigan:

– Jag undrade såklart varför de frågade det och fick svaret att det inte är säkert att förskolan finns kvar nästa år, säger Tina Malkusson.

”Väldigt konstigt”

Något brev från kommunen eller någon kallelse till ett föräldramöte om nedläggningen säger hon sig inte ha fått.

– Jag tycker det är väldigt konstigt alltihop. Särskilt med tanke på att de just har öppnat en ny förskola i Årjäng. De kan väl inte öppna en ny och samtidigt stänga en annan?

För litet elevunderlag

Men enligt barn- och utbildningsnämndens ordförande, Therese Gustafsson (L) har inte stängningsbeslutet något att göra med nyöppnade förskolan Gläntan:

– Beslutet beror helt enkelt på att det finns för få elever. Det är bara fyra, fem barn som står i kö till Nyckelpigan för nästa år och det går inte att bedriva förskoleverksamhet för så få barn. Det blir inte en bra verksamhet.

– Samtidigt är det en effekt av att skolan stängde för två år sedan. De äldre barnen går numera i skola i Årjäng och därför har föräldrarna placerat sina barn i förskola där.

Therese Gustafsson betonar samtidigt att hon var en av de politiker som ville ha Blomskogs skola kvar.

– Det är ju olyckligt att det blir så här. Men det handlar alltså inte om en besparing, det är en kombination av för litet elevunderlag och att hyresavtalet med Folketshusföreningen går ut i sommar.

Samma i Östervallskog

Hon drar också paralleller till skolan i Östervallskog.

– Det var samma sak där. När inte längre skolan fanns kvar körde föräldrarna sina skolbarn till Töcksfors och så även förskolebarnen.

Vad gäller den uteblivna informationen till föräldrarna blir Therese Gustafsson förvånad:

– Det här kan inte vara en nyhet för någon, beslutet är inte nytt utan togs i samband med budgetprocessen. Jag vet också att det hållits informationsträffar, så det låter märkligt att informationen inte gått fram. Alla ska vara informerade.

– Alla föräldrar ska också erbjudas barnomsorg på en annan plats.

Som NWT skrev tidigare i veckan har det nu gått två år sedan Blomskogs skola stängdes för gott. Nyckelpigans familjehem har dock fortsatt sin verksamhet som vanligt.

När Tina Malkusson, vars äldsta dotter Nova går på förskolan, började fundera på att söka förskoleplats till minstingen Holly, fick hon i vanlig ordning en blankett av kommunen. Men när hon senare pratade med förskolepedagogerna undrade de om hon verkligen ville ställa dottern i kö till Nyckelpigan:

– Jag undrade såklart varför de frågade det och fick svaret att det inte är säkert att förskolan finns kvar nästa år, säger Tina Malkusson.

”Väldigt konstigt”

Något brev från kommunen eller någon kallelse till ett föräldramöte om nedläggningen säger hon sig inte ha fått.

– Jag tycker det är väldigt konstigt alltihop. Särskilt med tanke på att de just har öppnat en ny förskola i Årjäng. De kan väl inte öppna en ny och samtidigt stänga en annan?

För litet elevunderlag

Men enligt barn- och utbildningsnämndens ordförande, Therese Gustafsson (L) har inte stängningsbeslutet något att göra med nyöppnade förskolan Gläntan:

– Beslutet beror helt enkelt på att det finns för få elever. Det är bara fyra, fem barn som står i kö till Nyckelpigan för nästa år och det går inte att bedriva förskoleverksamhet för så få barn. Det blir inte en bra verksamhet.

– Samtidigt är det en effekt av att skolan stängde för två år sedan. De äldre barnen går numera i skola i Årjäng och därför har föräldrarna placerat sina barn i förskola där.

Therese Gustafsson betonar samtidigt att hon var en av de politiker som ville ha Blomskogs skola kvar.

– Det är ju olyckligt att det blir så här. Men det handlar alltså inte om en besparing, det är en kombination av för litet elevunderlag och att hyresavtalet med Folketshusföreningen går ut i sommar.

Samma i Östervallskog

Hon drar också paralleller till skolan i Östervallskog.

– Det var samma sak där. När inte längre skolan fanns kvar körde föräldrarna sina skolbarn till Töcksfors och så även förskolebarnen.

Vad gäller den uteblivna informationen till föräldrarna blir Therese Gustafsson förvånad:

– Det här kan inte vara en nyhet för någon, beslutet är inte nytt utan togs i samband med budgetprocessen. Jag vet också att det hållits informationsträffar, så det låter märkligt att informationen inte gått fram. Alla ska vara informerade.

– Alla föräldrar ska också erbjudas barnomsorg på en annan plats.