2015-12-03 06:00

2015-12-03 06:00

Så mycket sparades på skolstängningen

BLOMSKOG: 150 000 kronor mindre än väntat

1,9 miljoner kronor. Så mycket beräknas Årjängs kommun ha sparat på nedläggningen av Blomskogs skola. Det är något mindre än väntat, orsaken är lokalkostnader.

För två år sedan stängde Blomskogs skola för gott, året därpå stängdes Böns skola och högstadieeleverna i Töcksfors flyttades in till Årjäng. Motiveringen till beslutet var att kommunen skulle spara många miljoner. Förra hösten lämnade därför Liberalerna in en motion med frågan om hur stor kostnadsbesparing som gjorts efter nedläggningen av Blomskogs skola. Svaret som nu kommit är: 1,9 miljoner kronor. Det är 150 000 kronor mindre än väntat. Orsaken är enligt skolchefen May Bjerklund att lokalkostnaderna inte minskat lika mycket som väntat.

– Detta beror på att vi fortfarande har kvar skolbyggnaden och att den står relativt outnyttjad, skriver May Bjerklund i en tjänsteskrivelse.

Hyresavtal finns kvar

Hyresavtalet med Blomskogs Folketshusförening har heller inte löpt ut. Därför betalar kommunen drygt 100 000 kronor i årshyra fram till den 30 juni nästa år. Förskoleklassen och fritidshemmet har som planerat flyttat över till nya Nordmarkens skola, däremot har Nyckelpigans familjehem flyttat in i Blomskogs skola bland annat på grund av otjänligt vatten i den lägenhet verksamheten tidigare höll till i.

Besparingen för lokalkostnader har alltså endast minskat med 100 000 kronor, jämfört med den planerade besparingen om 650 000. Men besparingen ökar alltså med 100 000 kronor per år så snart hyresavtalet med Folketshusföreningen avslutas. Å andra sidan blev kostnaderna för skolskjuts mycket lägre än väntat.

Marginell ökning

Värmlandstrafiks utredning visar att kommunen betalar marginellt mer per läsår än tidigare, vilket kan jämföras med den väntade kostnadsökningen på 360 000 kronor. Eller som May Bjerklund sammanfattar:

– Den faktiska besparingen har till stora delar kunnat genomföras som planerat, men inte helt som utredningen föreslog.

För två år sedan stängde Blomskogs skola för gott, året därpå stängdes Böns skola och högstadieeleverna i Töcksfors flyttades in till Årjäng. Motiveringen till beslutet var att kommunen skulle spara många miljoner. Förra hösten lämnade därför Liberalerna in en motion med frågan om hur stor kostnadsbesparing som gjorts efter nedläggningen av Blomskogs skola. Svaret som nu kommit är: 1,9 miljoner kronor. Det är 150 000 kronor mindre än väntat. Orsaken är enligt skolchefen May Bjerklund att lokalkostnaderna inte minskat lika mycket som väntat.

– Detta beror på att vi fortfarande har kvar skolbyggnaden och att den står relativt outnyttjad, skriver May Bjerklund i en tjänsteskrivelse.

Hyresavtal finns kvar

Hyresavtalet med Blomskogs Folketshusförening har heller inte löpt ut. Därför betalar kommunen drygt 100 000 kronor i årshyra fram till den 30 juni nästa år. Förskoleklassen och fritidshemmet har som planerat flyttat över till nya Nordmarkens skola, däremot har Nyckelpigans familjehem flyttat in i Blomskogs skola bland annat på grund av otjänligt vatten i den lägenhet verksamheten tidigare höll till i.

Besparingen för lokalkostnader har alltså endast minskat med 100 000 kronor, jämfört med den planerade besparingen om 650 000. Men besparingen ökar alltså med 100 000 kronor per år så snart hyresavtalet med Folketshusföreningen avslutas. Å andra sidan blev kostnaderna för skolskjuts mycket lägre än väntat.

Marginell ökning

Värmlandstrafiks utredning visar att kommunen betalar marginellt mer per läsår än tidigare, vilket kan jämföras med den väntade kostnadsökningen på 360 000 kronor. Eller som May Bjerklund sammanfattar:

– Den faktiska besparingen har till stora delar kunnat genomföras som planerat, men inte helt som utredningen föreslog.