2015-12-02 13:44

2015-12-02 13:44

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Årjäng

Billigare renhållningstaxa

Efter bra ekonomiska resultat 2014 föreslås renhållningstaxan totalt sett minska inför nästa år. Slamtaxan väntas däremot bli oförändrad. I rena siffror föreslås 140 liter brännbart kärl med hemkompostering ändras från 1585 kronor till 1495 kronor. När det gäller VA-taxan har ansvarig chef tagit fram ett förslag för att höja intäkterna, vilka ska täcka delar av tidigare underskott och ökade kostnader. Enligt lagen måste VA-kollektivet nämligen ha full kostnadstäckning från anslutna abonnenter. Exakt hur mycket VA-taxan höjs 1 januari nästa år framgår inte av protokollet. Däremot ska samtliga taxor ses över under första halvåret 2016.

Cykelplan för kommunen

Årjängs kommun ska få en egen cykelplan. Syftet med cykelplanen är exempelvis att öka cyklandet och förbättra förutsättningarna för cyklister. Det handlar bland annat om bättre belysning och skyltning, förbättra och utveckla kartorna över cykelvägar, ordna cykelparkeringar, öka uthyrningsställen och iordningställa pumpstationer för cyklar. Visionen är att Årjäng ska bli en cyklande kommun. Det är i slutändan kommunfullmäktige som antar cykelplanen.

Billigare renhållningstaxa

Efter bra ekonomiska resultat 2014 föreslås renhållningstaxan totalt sett minska inför nästa år. Slamtaxan väntas däremot bli oförändrad. I rena siffror föreslås 140 liter brännbart kärl med hemkompostering ändras från 1585 kronor till 1495 kronor. När det gäller VA-taxan har ansvarig chef tagit fram ett förslag för att höja intäkterna, vilka ska täcka delar av tidigare underskott och ökade kostnader. Enligt lagen måste VA-kollektivet nämligen ha full kostnadstäckning från anslutna abonnenter. Exakt hur mycket VA-taxan höjs 1 januari nästa år framgår inte av protokollet. Däremot ska samtliga taxor ses över under första halvåret 2016.

Cykelplan för kommunen

Årjängs kommun ska få en egen cykelplan. Syftet med cykelplanen är exempelvis att öka cyklandet och förbättra förutsättningarna för cyklister. Det handlar bland annat om bättre belysning och skyltning, förbättra och utveckla kartorna över cykelvägar, ordna cykelparkeringar, öka uthyrningsställen och iordningställa pumpstationer för cyklar. Visionen är att Årjäng ska bli en cyklande kommun. Det är i slutändan kommunfullmäktige som antar cykelplanen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.