2015-11-04 09:25

2016-09-26 15:01

Brister på två äldreboenden

ÅRJÄNG: För få anställda

När Kvarnåsens och Solgårdens äldreboenden i Årjäng och Töcksfors granskades upptäcktes brister. För få anställda är den största bristen.
Nu kräver kommunen att Förenade Care åtgärdar bristerna och kräver också vite av bolaget.

De två äldreboendena i Årjäng respektive Töcksfors drivs på entreprenad av företaget Förenade Care. När kommunen kvalitetsgranskade boendena upptäcktes brister, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S):

– Dels handlar det om att det totala antalet huvuden är för få, dels har man lagt över sjuksköterskors arbetsuppgifter på undersköterskor.

– I avtalet finns också reglerat att det ska finnas en tjänst som arbetsterapeut vid respektive äldreboenden, det når man inte upp till.

Kommunalrådet vill betona att man inte hittat brister i någon enskilds omsorg eller omvårdnad.

Värst för personalen

– Ingen av de äldre har farit illa, däremot far personalen illa eftersom de slår knut på sig själva för att orka med, säger Daniel Schützer.

– Till exempel ska personalen äta tillsammans med de äldre, men det är ju självklart att de inte hunnit med det när de är så få.

Uppfyller inte kraven

I granskningsprotokollet framkommer några andra punkter där Förenade Care brustit, däribland:

• Nattfastan överstiger för en del boende elva timmar

• Brister i att det inte görs dagliga aktiviteter på alla avdelningar

• Brister i att det inte bedrivs råd enligt anbudet både avseende innehåll och omfattning (boenderåd, närståenderåd, leva livetråd, boende- närståenderåd)

Som representant för köparen av tjänsten poängterar Daniel Schützer att bolaget inte har uppfyllt avtalskriterierna.

– Vi betalar ju för en tjänst som ska hålla en viss kvalitet och de uppfyller helt enkelt inte kraven.

Därför kräver kommunen även vite av Förenade Care.

Vitesbeloppen ökar

– Vitesbeloppet för en bristande punkt ökar med 3 000 kronor var fjortonde dag. För en annan punkt handlar det om 5 000 i veckan, det är uppe i 15 000 nu eftersom det har gått tre veckor, säger Daniel Schützer.

Senast 20 november ska Förenade Care ha skickat in svar till kommunen med anledning av kravet på vite.

– Men först och främst måste bristerna åtgärdas, det är första prioritet säger Daniel Schützer.

Han understryker också att även kommunens egen verksamhet, korttidsplatser och hemtjänst, ska granskas på samma vis framöver.

De två äldreboendena i Årjäng respektive Töcksfors drivs på entreprenad av företaget Förenade Care. När kommunen kvalitetsgranskade boendena upptäcktes brister, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S):

– Dels handlar det om att det totala antalet huvuden är för få, dels har man lagt över sjuksköterskors arbetsuppgifter på undersköterskor.

– I avtalet finns också reglerat att det ska finnas en tjänst som arbetsterapeut vid respektive äldreboenden, det når man inte upp till.

Kommunalrådet vill betona att man inte hittat brister i någon enskilds omsorg eller omvårdnad.

Värst för personalen

– Ingen av de äldre har farit illa, däremot far personalen illa eftersom de slår knut på sig själva för att orka med, säger Daniel Schützer.

– Till exempel ska personalen äta tillsammans med de äldre, men det är ju självklart att de inte hunnit med det när de är så få.

Uppfyller inte kraven

I granskningsprotokollet framkommer några andra punkter där Förenade Care brustit, däribland:

• Nattfastan överstiger för en del boende elva timmar

• Brister i att det inte görs dagliga aktiviteter på alla avdelningar

• Brister i att det inte bedrivs råd enligt anbudet både avseende innehåll och omfattning (boenderåd, närståenderåd, leva livetråd, boende- närståenderåd)

Som representant för köparen av tjänsten poängterar Daniel Schützer att bolaget inte har uppfyllt avtalskriterierna.

– Vi betalar ju för en tjänst som ska hålla en viss kvalitet och de uppfyller helt enkelt inte kraven.

Därför kräver kommunen även vite av Förenade Care.

Vitesbeloppen ökar

– Vitesbeloppet för en bristande punkt ökar med 3 000 kronor var fjortonde dag. För en annan punkt handlar det om 5 000 i veckan, det är uppe i 15 000 nu eftersom det har gått tre veckor, säger Daniel Schützer.

Senast 20 november ska Förenade Care ha skickat in svar till kommunen med anledning av kravet på vite.

– Men först och främst måste bristerna åtgärdas, det är första prioritet säger Daniel Schützer.

Han understryker också att även kommunens egen verksamhet, korttidsplatser och hemtjänst, ska granskas på samma vis framöver.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.