2015-11-02 19:22

2015-11-02 19:22

Stort plus i Årjängs kommunkassa

EKONOMI: Nästan fem miljoner bättre än väntat

Årjängs ekonomi är starkare än väntat. Prognosen för 2015 visar 4,7 miljoner kronor bättre än vad som tidigare spåtts.
– Kanonroligt, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på 13,7 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget.

– Vi har två stora plus och ett stort minus. Minuset är vikande skatteintäkter, plusen är ränteläget och återbetalningen från Fora för sjukförsäkringsavgifter, säger kommunalrådet Daniel Schützer.

Det går också bra för nämnderna, årsprognosen pekar mot ett överskott på 300 000 kronor.

– Det är väldigt roligt och avgörande för resultatet. Alla medarbetare ska ha beröm för arbetet med att hålla budget, från högsta ledning till alla på golvet, säger Daniel Schützer.

Han ser framför allt två förklaringar till det förväntade överskottet:

– Dels har vi satt en realistisk budget som går att förhålla sig till, dels har den högsta ledningen och vi politiker signalerat att nämnderna ska hålla budget.

Det finansiella målet för 2015, en jämförelse av resultatet i relation till summan av skatter och bidrag, väntas hamna på 2,6 procent. Budgeterat mål för i år är beräknat till 1,7 procent.

Och det är inte enbart ekonomin som är stark i kommunen just nu: arbetslösheten för såväl vuxna som ungdomar minskar, vilket gör Årjäng till näst bäst, respektive bäst, i Värmland.

Företagen expanderar

Därtill går flera företag i kommunen bokstavligen som tåget.

– Det är nästan roligast av alltihop! Våra industriföretag går jättebra och ett flertal vill expandera och har nyanställt.

Sist, men inte minst, blir Årjängsborna allt fler:

– Drygt 40 plus sedan förra årsskiftet! Det mesta känns väldigt bra just nu, säger Daniel Schützer.

Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på 13,7 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget.

– Vi har två stora plus och ett stort minus. Minuset är vikande skatteintäkter, plusen är ränteläget och återbetalningen från Fora för sjukförsäkringsavgifter, säger kommunalrådet Daniel Schützer.

Det går också bra för nämnderna, årsprognosen pekar mot ett överskott på 300 000 kronor.

– Det är väldigt roligt och avgörande för resultatet. Alla medarbetare ska ha beröm för arbetet med att hålla budget, från högsta ledning till alla på golvet, säger Daniel Schützer.

Han ser framför allt två förklaringar till det förväntade överskottet:

– Dels har vi satt en realistisk budget som går att förhålla sig till, dels har den högsta ledningen och vi politiker signalerat att nämnderna ska hålla budget.

Det finansiella målet för 2015, en jämförelse av resultatet i relation till summan av skatter och bidrag, väntas hamna på 2,6 procent. Budgeterat mål för i år är beräknat till 1,7 procent.

Och det är inte enbart ekonomin som är stark i kommunen just nu: arbetslösheten för såväl vuxna som ungdomar minskar, vilket gör Årjäng till näst bäst, respektive bäst, i Värmland.

Företagen expanderar

Därtill går flera företag i kommunen bokstavligen som tåget.

– Det är nästan roligast av alltihop! Våra industriföretag går jättebra och ett flertal vill expandera och har nyanställt.

Sist, men inte minst, blir Årjängsborna allt fler:

– Drygt 40 plus sedan förra årsskiftet! Det mesta känns väldigt bra just nu, säger Daniel Schützer.