2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Markägare motståndare till LIS-område

TÖCKSFORS: "Gynnar enskild markägare"Känner sig överkörda

Markägarna är uppretade. De menar att kommunen kört över dem i planerna på LIS-område i Knutsbol – och dessutom gynnat en enskild markägare.
– Jag anser att det är en förkastlig väg och ger en stark grogrund för bedrägligt beteende och korruption, säger markägaren Ola Holby.

Han är en av flera som starkt protesterat mot Årjängs kommuns agerande för att ta fram en LIS-plan.

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och är sedan ett antal år tillbaka ett sätt för kommunerna att peka ut områden i sin översiktplan som kan användas vid prövningen av upphävande eller dispens från strandskyddet.

Ingen information

I Knutsbol, vid sjön Foxen utanför Töcksfors, finns en handfull stora markägare. Merparten hävdar att de inte fick någon förhandsinformation alls om att kommunen fattat intresse för att skapa LIS-område där.

– Kommunen hade bland annat gjort en undersökning på min mark, utan att jag blev informerad, säger Ola Holby.

– Jag har till och med fått bekräftat av Årjängs kommun att man inte har valt områdena för LIS-planen. I stället har kommunen frågat specifika markägare om de har något område de vill ha som LIS-område. Därefter har de undersökt om områdena kan vara lämpliga som LIS-område i översiktsplanen.

Han anser att rätt väg borde vara tvärtom: att kommunen ser ut lämpliga områden och därefter tar kontakt med markägarna.

– Att dessutom påstå att det är markägarnas egenansvar att gå in på kommunens hemsida och se om något är på gång känns fel.

Merparten av markägarna är också överens om att förslaget till LIS-plan gynnar enskild markägare, där en av delägarna är en ledamot i kommunstyrelsen.

– Det kan enbart bara valt för att gynna ledamotens ekonomiska intressen, för att han exempelvis ska kunna bygga fritidshus och sedan sälja dem, säger Ola Holby.

Påverkar miljön

Han och flera andra markägare anser att ett LIS-område skulle komma att påverka natur, miljö och fritidsintressen i området.

– De vill bland annat dra en väg över en biotopskyddad bäck och göra en avloppslösning som aldrig kommer att fungera.

Olämpligt område

Majoriteten av markägarna menar att det finns betydligt lämpligare områden att exploatera än just Knutsbol:

– Kommunen äger själv ett betydligt lämpligare område närmare tätorten Töcksfors, säger Ola Holby.

En annan markägare föreslår Prästnäset i Töcksfors.

Ola Holby anser också att kommunen redan i dag har misskött området.

– Kommunen agerar inkonsekvent. De har tillåtit en direkt olaglig avverkning strax intill min mark. I området har det också byggts en väg ner till sjön, klippor har skavts av och det har gjutits i vattnet.

– Jag själv får heller inte bygga en verkstad för mitt skogsbruk, på grund av att det skulle förhindra människor att gå där. Jag har överklagat det beslutet. Men nu öppnar man alltså för husbyggen här intill. Jag finner kommunens agerande oerhört märkligt.

Om det faktum att kommunstyrelsens ledamot anmält jäv i samtliga ärenden som handlat om förslaget till LIS-plan säger Ola Holby:

– Att hävda att berörd kommunstyrelsemedlem gick ut för att undvika jäv är patetiskt i en kommun av Årjängs storlek.

Han är en av flera som starkt protesterat mot Årjängs kommuns agerande för att ta fram en LIS-plan.

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och är sedan ett antal år tillbaka ett sätt för kommunerna att peka ut områden i sin översiktplan som kan användas vid prövningen av upphävande eller dispens från strandskyddet.

Ingen information

I Knutsbol, vid sjön Foxen utanför Töcksfors, finns en handfull stora markägare. Merparten hävdar att de inte fick någon förhandsinformation alls om att kommunen fattat intresse för att skapa LIS-område där.

– Kommunen hade bland annat gjort en undersökning på min mark, utan att jag blev informerad, säger Ola Holby.

– Jag har till och med fått bekräftat av Årjängs kommun att man inte har valt områdena för LIS-planen. I stället har kommunen frågat specifika markägare om de har något område de vill ha som LIS-område. Därefter har de undersökt om områdena kan vara lämpliga som LIS-område i översiktsplanen.

Han anser att rätt väg borde vara tvärtom: att kommunen ser ut lämpliga områden och därefter tar kontakt med markägarna.

– Att dessutom påstå att det är markägarnas egenansvar att gå in på kommunens hemsida och se om något är på gång känns fel.

Merparten av markägarna är också överens om att förslaget till LIS-plan gynnar enskild markägare, där en av delägarna är en ledamot i kommunstyrelsen.

– Det kan enbart bara valt för att gynna ledamotens ekonomiska intressen, för att han exempelvis ska kunna bygga fritidshus och sedan sälja dem, säger Ola Holby.

Påverkar miljön

Han och flera andra markägare anser att ett LIS-område skulle komma att påverka natur, miljö och fritidsintressen i området.

– De vill bland annat dra en väg över en biotopskyddad bäck och göra en avloppslösning som aldrig kommer att fungera.

Olämpligt område

Majoriteten av markägarna menar att det finns betydligt lämpligare områden att exploatera än just Knutsbol:

– Kommunen äger själv ett betydligt lämpligare område närmare tätorten Töcksfors, säger Ola Holby.

En annan markägare föreslår Prästnäset i Töcksfors.

Ola Holby anser också att kommunen redan i dag har misskött området.

– Kommunen agerar inkonsekvent. De har tillåtit en direkt olaglig avverkning strax intill min mark. I området har det också byggts en väg ner till sjön, klippor har skavts av och det har gjutits i vattnet.

– Jag själv får heller inte bygga en verkstad för mitt skogsbruk, på grund av att det skulle förhindra människor att gå där. Jag har överklagat det beslutet. Men nu öppnar man alltså för husbyggen här intill. Jag finner kommunens agerande oerhört märkligt.

Om det faktum att kommunstyrelsens ledamot anmält jäv i samtliga ärenden som handlat om förslaget till LIS-plan säger Ola Holby:

– Att hävda att berörd kommunstyrelsemedlem gick ut för att undvika jäv är patetiskt i en kommun av Årjängs storlek.