2015-10-15 06:00

2017-04-22 06:52

Kommunen vill riva miljonvilla

TÖCKSFORS: Byggdes på fel plats

Åren går, men fritidshuset består. Här, vid Strömmesjön, strider Årjängs kommun mot Johnny Svensson som byggt sitt hus på fel plats.
Kommunen vill riva, men det vägrar norrmannen:
– Jag kommer aldrig att riva. Jag kan driva det här i tio, femton år om så krävs.

Affärsmannen Johnny Svensson är medveten om att hans fritidshus, nära norska gränsen, är byggt på fel plats.

– Det handlar om 25-30 meter, men det visste jag inte när jag började bygga, säger han.

Allt började med att han fick bygglov för sitt fritidshus våren 2012. Bygget tog fart enligt plan, men allt ändrades när kommunen kom på besök.

– Jag stod på taket med en elektriker när de kom till dit och meddelade att jag mätt fel. Det handlade om mätmetod. De mätte horisontellt, vilket inte jag hade gjort.

Bygglovet drogs tillbaka. Enligt kommunen skulle huset placeras utanför strandskyddslinjen, 150 meter, från Strömmesjön. Men när fritidshuset hamnade på en annan plats och dessutom inom strandskyddsområdet, beslutades om förbud mot fortsatt byggnation.

Hotar med vite

Sedan dess har parterna stridit, om och om igen. Ärendet har varit uppe i bygg- och miljönämnden, länsstyrelsen och hittills finns tre domar från mark- och miljödomstolen. Senaste beslutet från bygg- och miljönämnden kom i september.

Nämndens beslut: huset ska rivas inom fem månader efter att domen vunnit laga kraft och marken ska återställas till ursprungligt skick. Om inte beslutet följs ska Johnny Svensson dessutom betala 100 000 kronor i vite för varje månad som han inte rivit huset.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen ännu en gång.

Tillbaka till domstol

– Jag tänker inte riva huset. Jag har försökt att prata med kommunen, försökt att hitta en lösning som båda kan leva med, men nu när det inte går får vi väl lösa det via svensk domstol, säger han.

Han har sökt strandskyddsdispens i efterhand, det skedde redan i augusti 2012, men kommunen avslog ansökan.

– Politikerna säger sig inte kunna göra någonting, men de vill väl helt enkelt inte. Jag vet inte om det gått prestige i det här eller om de vill statuera exempel.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att det skulle bli en så här stor sak. Huset ligger långt ute på den svenska landsbygden med 250 meter till närmsta granne. Det stupar rätt ner, det är inte direkt nära till vattnet. Är det här världens undergång?

Hur mycket pengar har du lagt på huset?

– Det är väl runt 2,5 miljoner kronor.

Hur känns det att vara där nu när det är rivningshotat?

– Det bryr jag mig inte om. Jag trivs bra där, har goda grannar och arbetar som affärsman i Norge och är van att det blåser öst, väst, nord och syd.

Tänker inte ge sig

Johnny Svensson menar att han har rätten på sin sida, att ”normala människor” håller med om honom om att rivning är en alltför sträng bedömning. Därför tänker han inte ge sig:

– Jag kan hålla på i åratal.

Åke Nilsson (S) är vice ordförande i bygg- och miljönämnden i Årjäng:

– Det kan säkert vara så att han tänker driva det här i åratal, men vi i nämnden måste följa lagen.

Vad kan det kosta kommunen att tvista mot honom?

– Förlorar han i slutändan blir det ju han som får stå för kostnaderna. Vi är medvetna om ekonomin, vi kan inte medge lagbrott. Då har vi ingen trovärdighet som nämnd och då kan ju vem som helst med pengar gå omkring lagen genom att processa mot kommunen, säger Åke Nilsson.

”Var helt medveten”

Enligt nämndens vice ordförande fick Johnny Svensson i ett tidigt skede veta att han byggde på fel ställe.

– Han var i ett mycket tidigt stadium helt medveten om att han var på fel plats, redan när han höll på med grunden. Det är utmätt av Lantmäteriet, så det finns inga tvivel om det.

Är det för strängt att tvinga honom att riva?

– Nu är ju inte det här ärendet helt avgjort än, och jag är medveten om att det inte handlar om särskilt många meter. Men återigen: vi kan inte låta ett lagbrott passera, det är heller inte nämnden som skrivit lagarna. Om vi backar på detta kan ju vem som helst försöka göra samma sak.

Är det som politiker frustrerande att veta att detta kan pågå i flera år till?

– Ingen i nämnden tycker att det här är roligt och hela ärendet är ju beklagligt.

Affärsmannen Johnny Svensson är medveten om att hans fritidshus, nära norska gränsen, är byggt på fel plats.

– Det handlar om 25-30 meter, men det visste jag inte när jag började bygga, säger han.

Allt började med att han fick bygglov för sitt fritidshus våren 2012. Bygget tog fart enligt plan, men allt ändrades när kommunen kom på besök.

– Jag stod på taket med en elektriker när de kom till dit och meddelade att jag mätt fel. Det handlade om mätmetod. De mätte horisontellt, vilket inte jag hade gjort.

Bygglovet drogs tillbaka. Enligt kommunen skulle huset placeras utanför strandskyddslinjen, 150 meter, från Strömmesjön. Men när fritidshuset hamnade på en annan plats och dessutom inom strandskyddsområdet, beslutades om förbud mot fortsatt byggnation.

Hotar med vite

Sedan dess har parterna stridit, om och om igen. Ärendet har varit uppe i bygg- och miljönämnden, länsstyrelsen och hittills finns tre domar från mark- och miljödomstolen. Senaste beslutet från bygg- och miljönämnden kom i september.

Nämndens beslut: huset ska rivas inom fem månader efter att domen vunnit laga kraft och marken ska återställas till ursprungligt skick. Om inte beslutet följs ska Johnny Svensson dessutom betala 100 000 kronor i vite för varje månad som han inte rivit huset.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen ännu en gång.

Tillbaka till domstol

– Jag tänker inte riva huset. Jag har försökt att prata med kommunen, försökt att hitta en lösning som båda kan leva med, men nu när det inte går får vi väl lösa det via svensk domstol, säger han.

Han har sökt strandskyddsdispens i efterhand, det skedde redan i augusti 2012, men kommunen avslog ansökan.

– Politikerna säger sig inte kunna göra någonting, men de vill väl helt enkelt inte. Jag vet inte om det gått prestige i det här eller om de vill statuera exempel.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att det skulle bli en så här stor sak. Huset ligger långt ute på den svenska landsbygden med 250 meter till närmsta granne. Det stupar rätt ner, det är inte direkt nära till vattnet. Är det här världens undergång?

Hur mycket pengar har du lagt på huset?

– Det är väl runt 2,5 miljoner kronor.

Hur känns det att vara där nu när det är rivningshotat?

– Det bryr jag mig inte om. Jag trivs bra där, har goda grannar och arbetar som affärsman i Norge och är van att det blåser öst, väst, nord och syd.

Tänker inte ge sig

Johnny Svensson menar att han har rätten på sin sida, att ”normala människor” håller med om honom om att rivning är en alltför sträng bedömning. Därför tänker han inte ge sig:

– Jag kan hålla på i åratal.

Åke Nilsson (S) är vice ordförande i bygg- och miljönämnden i Årjäng:

– Det kan säkert vara så att han tänker driva det här i åratal, men vi i nämnden måste följa lagen.

Vad kan det kosta kommunen att tvista mot honom?

– Förlorar han i slutändan blir det ju han som får stå för kostnaderna. Vi är medvetna om ekonomin, vi kan inte medge lagbrott. Då har vi ingen trovärdighet som nämnd och då kan ju vem som helst med pengar gå omkring lagen genom att processa mot kommunen, säger Åke Nilsson.

”Var helt medveten”

Enligt nämndens vice ordförande fick Johnny Svensson i ett tidigt skede veta att han byggde på fel ställe.

– Han var i ett mycket tidigt stadium helt medveten om att han var på fel plats, redan när han höll på med grunden. Det är utmätt av Lantmäteriet, så det finns inga tvivel om det.

Är det för strängt att tvinga honom att riva?

– Nu är ju inte det här ärendet helt avgjort än, och jag är medveten om att det inte handlar om särskilt många meter. Men återigen: vi kan inte låta ett lagbrott passera, det är heller inte nämnden som skrivit lagarna. Om vi backar på detta kan ju vem som helst försöka göra samma sak.

Är det som politiker frustrerande att veta att detta kan pågå i flera år till?

– Ingen i nämnden tycker att det här är roligt och hela ärendet är ju beklagligt.