2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

"Har gått till på samma sätt överallt"

ÅRJÄNG: Kommunalrådet Daniel Schützer (S):

Kommunens högst ansvarige politiker har svårt att köpa kritiken från markägarna i Knutsbol.
– Vi har gjort på samma sätt i hela kommunen, säger Daniel Schützer (S).

Han är ordförande i kommunstyrelsen och betonar med eftertryck att den nämnda kommunstyrelseledamoten inte deltagit i några beslut som rör LIS-planen i hans område:

– Ledamoten har anmält jäv. Dessutom har arbetet gått till på samma sätt oavsett om det rört Strand, Knutsbol eller något annat föreslaget område.

”Har lyssnat på alla”

Daniel Schützer menar också att information gått ut till berörda markägare, att alla haft möjlighet att komma med åsikter och att kommunen också tagit hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter.

– Vi har lyssnat på alla parter och också tagit bort ett annat föreslaget område i just Knutsbol utifrån de synpunkter som vi fått in. Det fanns också en föreslagen ö, med ett enda hus på, det är borttaget ur planen. Jag har svårt att köpa den kritiken.

Har kommunstyrelsen besökt de föreslagna LIS-områdena i Årjängs kommun?

– Nej, och det tycker jag heller inte att vi behöver göra. Det vore helt ohållbart om vi skulle besöka alla områden, säger Daniel Schützer.

– LIS-planen är en möjlighet, man behöver inte bygga bara för att ett område kommer med. Det krävs fortfarande ett bygglov för att sätta spaden i marken, oavsett hur LIS-planen ser ut.

Förslaget till LIS-områden, som är en del av översiktplanen, är just nu ute på samråd. Planen klubbas av kommunfullmäktige den 16 december.

Han är ordförande i kommunstyrelsen och betonar med eftertryck att den nämnda kommunstyrelseledamoten inte deltagit i några beslut som rör LIS-planen i hans område:

– Ledamoten har anmält jäv. Dessutom har arbetet gått till på samma sätt oavsett om det rört Strand, Knutsbol eller något annat föreslaget område.

”Har lyssnat på alla”

Daniel Schützer menar också att information gått ut till berörda markägare, att alla haft möjlighet att komma med åsikter och att kommunen också tagit hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter.

– Vi har lyssnat på alla parter och också tagit bort ett annat föreslaget område i just Knutsbol utifrån de synpunkter som vi fått in. Det fanns också en föreslagen ö, med ett enda hus på, det är borttaget ur planen. Jag har svårt att köpa den kritiken.

Har kommunstyrelsen besökt de föreslagna LIS-områdena i Årjängs kommun?

– Nej, och det tycker jag heller inte att vi behöver göra. Det vore helt ohållbart om vi skulle besöka alla områden, säger Daniel Schützer.

– LIS-planen är en möjlighet, man behöver inte bygga bara för att ett område kommer med. Det krävs fortfarande ett bygglov för att sätta spaden i marken, oavsett hur LIS-planen ser ut.

Förslaget till LIS-områden, som är en del av översiktplanen, är just nu ute på samråd. Planen klubbas av kommunfullmäktige den 16 december.