2015-09-28 14:35

2015-09-28 14:35

Kritik mot missbruksvård

ÅRJÄNG

Stöd- och omsorgsnämnden måste bli bättre på att följa upp vården av vuxna missbrukare. Det kräver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett beslut.

IVO har granskat hur nämnden arbetar med bland annat dokumentation och uppföljning när det handlar om insatser till personer med missbruk och hittat en rad brister.

Dessförinnan hade IVO dessutom begärt in en rad handlingar från nämnden, men inga dokument skickades in.

Nu måste stöd- och omsorgsnämnden senast den 16 oktober ha redovisat till IVO vilka åtgärder som vidtagits eller planerat att vidtas för att lösa bristerna.

IVO har granskat hur nämnden arbetar med bland annat dokumentation och uppföljning när det handlar om insatser till personer med missbruk och hittat en rad brister.

Dessförinnan hade IVO dessutom begärt in en rad handlingar från nämnden, men inga dokument skickades in.

Nu måste stöd- och omsorgsnämnden senast den 16 oktober ha redovisat till IVO vilka åtgärder som vidtagits eller planerat att vidtas för att lösa bristerna.