2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Inga nya besked om hotellet

ÅRJÄNG: Näringslivet vill se kommunalt ägande

Vad ska hända med hotellet i Årjäng? Alla verkar tämligen överens: kommunen bör bli majoritetsägare – men än så länge är inget klart.

NWT har många gånger skrivit om turerna kring hotellet i Årjäng. Om svårigheterna att få lönsamhet i verksamheten, men framför allt; om förslaget att göra om hotellet till flyktingboende.

Förslaget drogs dock tillbaka och den ägargrupp som äger 51 procent av aktierna i hotellfastigheten har erbjudit kommunen att köpa aktierna, vilket kommunen varit positiv till.

Men först ska konsultföretaget KPMG bli klar med bland annat en värdering av bolaget, vilket ännu inte har skett. Kommunalrådet Daniel Schützer (S) är otålig.

”Ska vara hotell”

– Vi hade gärna haft ett underlag färdigt redan nu, men vi ska förhoppningsvis få något att ta ställning till i slutet av september. Därefter ska alla partier få säga sitt om hur vi går vidare.

Men inställningen är densamma hos alla partier, menar Daniel Schützer:

– Hotellet ska vara hotell.

Nordmarkens näringsliv är definitivt av samma åsikt. I en konsekvensanalys som politikerna fått redovisad för sig poängterar de hotellets betydelse.

– Hotellet är ett vattenhål för näringslivet i Årjäng. Om hotellet skulle försvinna, eller bli något annat, skulle det vara den första spiken i kistan för näringslivet här, säger styrelseledamoten Urban Stockesjö.

Nordmarkens näringsliv anser att hotellfastigheten bör ha en aktiemajoritet som ägs av Årjängs kommun eller något av deras helägda bolag.

– På så sätt tryggas att vi har ett hotell på lång sikt och privata intressen kan inte heller inte påverka detta, säger Urban Stockesjö.

– Vi delar ju den uppfattningen. Men om jag fick önska skulle jag helst se att privata investerare gick in, säger Daniel Schützer.

– Men så ser det inte ut att bli. De flesta som kommer utifrån bygden är intresserade av att tjäna stora pengar inom en sådan här bransch och då handlar det exempelvis om att driva flyktingboenden.

”Oerhört viktig fråga”

Nordmarkens näringsliv har enligt Urban Stockesjö inte fått någon direkt återkoppling på sin konsekvensanalys:

– Men vi hoppas såklart att kommunen jobbar med det här så fort det är möjligt. Att Årjäng har ett hotell är en oerhört viktig fråga, inte minst när det handlar om turismen.

NWT har många gånger skrivit om turerna kring hotellet i Årjäng. Om svårigheterna att få lönsamhet i verksamheten, men framför allt; om förslaget att göra om hotellet till flyktingboende.

Förslaget drogs dock tillbaka och den ägargrupp som äger 51 procent av aktierna i hotellfastigheten har erbjudit kommunen att köpa aktierna, vilket kommunen varit positiv till.

Men först ska konsultföretaget KPMG bli klar med bland annat en värdering av bolaget, vilket ännu inte har skett. Kommunalrådet Daniel Schützer (S) är otålig.

”Ska vara hotell”

– Vi hade gärna haft ett underlag färdigt redan nu, men vi ska förhoppningsvis få något att ta ställning till i slutet av september. Därefter ska alla partier få säga sitt om hur vi går vidare.

Men inställningen är densamma hos alla partier, menar Daniel Schützer:

– Hotellet ska vara hotell.

Nordmarkens näringsliv är definitivt av samma åsikt. I en konsekvensanalys som politikerna fått redovisad för sig poängterar de hotellets betydelse.

– Hotellet är ett vattenhål för näringslivet i Årjäng. Om hotellet skulle försvinna, eller bli något annat, skulle det vara den första spiken i kistan för näringslivet här, säger styrelseledamoten Urban Stockesjö.

Nordmarkens näringsliv anser att hotellfastigheten bör ha en aktiemajoritet som ägs av Årjängs kommun eller något av deras helägda bolag.

– På så sätt tryggas att vi har ett hotell på lång sikt och privata intressen kan inte heller inte påverka detta, säger Urban Stockesjö.

– Vi delar ju den uppfattningen. Men om jag fick önska skulle jag helst se att privata investerare gick in, säger Daniel Schützer.

– Men så ser det inte ut att bli. De flesta som kommer utifrån bygden är intresserade av att tjäna stora pengar inom en sådan här bransch och då handlar det exempelvis om att driva flyktingboenden.

”Oerhört viktig fråga”

Nordmarkens näringsliv har enligt Urban Stockesjö inte fått någon direkt återkoppling på sin konsekvensanalys:

– Men vi hoppas såklart att kommunen jobbar med det här så fort det är möjligt. Att Årjäng har ett hotell är en oerhört viktig fråga, inte minst när det handlar om turismen.