2015-09-16 06:00

2015-09-24 09:57

Smugglare smiter från tullpersonal

VÄSTVÄRMLAND: Dålig mobiltäckning är orsaken

Irriterade. Sedan Tullverket bytte operatör från Telia till Tele2 har mobiltäckningen för tullens kontrollpersonal längs Norgegränsen blivit betydligt sämre.
– Det svårt att över huvud taget ringa och att nå våra norska kollegor. Två gånger har därför smugglare lyckats smita.

Det berättar Lennart Furebo som är en av cirka 15 personer som ingår i den värmländska gränsskyddsgruppen.

Tullverket bytte från Telia till Tele2 för cirka ett år sedan för samtliga anställda och det beslutet gjorde arbetssituationen betydligt sämre för gränsskyddsgruppen som bevakar Värmlandsgränsen mot Norge.

– Visst fanns det punkter när det inte gick att ringa med Telia heller, men med Tele2 har mobiltäckningen blivit mycket sämre.

– Om vi ska ringa samtal till svenska kollegor och till polisen kan vi använda Rakel-systemet, men till andra personer och till våra norska kollegor är det svårt att över huvud taget ringa med Tele2. Så dålig är deras täckning längs vägarna här i Västvärmland, säger Lennart Furebo.

– Och är på stationen i Hån måste vi till och med gå ut för att kunna ringa på mobilerna, säger kollegan Stefan Persson och skakar på huvudet.

Den dåliga mobiltäckningen ställer dagligen till det för gränsskyddsgruppens personal i deras arbete och har lett till ett antal oönskade situationer.

Besvärlig situation

– I och med att vi har stora problem med att nå den norska tullpersonalen ger det oss en fruktansvärt besvärlig arbetssituation. Vi samarbetar ju över med norrmännen om bevakningen av gränsen, säger Roger Nilsson, chef för gränsskyddsgruppen.

Lennart Furebo berättar om ett par exempel på vad som har hänt.

– Två gånger har därför smugglare lyckats smita från norsk tull och oss eftersom vi inte har lyckats komma i kontakt med våra norska kollegor och det känns förstås inte alls bra, säger han.

”En stor fara”

Roger Nilsson menar att detta innebär en säkerhetsrisk för personalen.

– Bristen på kommunikation innebär att vi inte vet vad vi möter på vägarna som leder över gränsen. Det kan vara vad som helst och det innebär stor fara för oss. Och vem blir ansvarig om det händer något, undrar han.

Under cirka ett års tid har gränsskyddsgruppen varit drabbad av den dåliga mobiltäckningen utan att den har blivit något bättre.

– Detta trots att vi har legat på och berättat om situationen för våra chefer. Även tullfacket är väl medvetna om det här, men ingen förbättring har skett och det är väldigt frustrerande, säger Roger Nilsson.

Kör bara förbi

Det är inte bara mobiltäckningen som irriterar tullpersonalen i Hån. Hela sju år har gått sedan nya E18 drogs förbi dagens station och bygget av en ny uppe vid riksgränsen har ständigt försenas. Det är fortfarande oklart när det kommer i gång.

– Det innebär att det dagligen kör förbi lastbilar som antingen missar avfarten ner till oss eller som medvetet kör förbi. Dessutom saknar vi sedan många år en toalett vid vår kontrollstation i Töcksfors, säger Lennart Furebo.

Det berättar Lennart Furebo som är en av cirka 15 personer som ingår i den värmländska gränsskyddsgruppen.

Tullverket bytte från Telia till Tele2 för cirka ett år sedan för samtliga anställda och det beslutet gjorde arbetssituationen betydligt sämre för gränsskyddsgruppen som bevakar Värmlandsgränsen mot Norge.

– Visst fanns det punkter när det inte gick att ringa med Telia heller, men med Tele2 har mobiltäckningen blivit mycket sämre.

– Om vi ska ringa samtal till svenska kollegor och till polisen kan vi använda Rakel-systemet, men till andra personer och till våra norska kollegor är det svårt att över huvud taget ringa med Tele2. Så dålig är deras täckning längs vägarna här i Västvärmland, säger Lennart Furebo.

– Och är på stationen i Hån måste vi till och med gå ut för att kunna ringa på mobilerna, säger kollegan Stefan Persson och skakar på huvudet.

Den dåliga mobiltäckningen ställer dagligen till det för gränsskyddsgruppens personal i deras arbete och har lett till ett antal oönskade situationer.

Besvärlig situation

– I och med att vi har stora problem med att nå den norska tullpersonalen ger det oss en fruktansvärt besvärlig arbetssituation. Vi samarbetar ju över med norrmännen om bevakningen av gränsen, säger Roger Nilsson, chef för gränsskyddsgruppen.

Lennart Furebo berättar om ett par exempel på vad som har hänt.

– Två gånger har därför smugglare lyckats smita från norsk tull och oss eftersom vi inte har lyckats komma i kontakt med våra norska kollegor och det känns förstås inte alls bra, säger han.

”En stor fara”

Roger Nilsson menar att detta innebär en säkerhetsrisk för personalen.

– Bristen på kommunikation innebär att vi inte vet vad vi möter på vägarna som leder över gränsen. Det kan vara vad som helst och det innebär stor fara för oss. Och vem blir ansvarig om det händer något, undrar han.

Under cirka ett års tid har gränsskyddsgruppen varit drabbad av den dåliga mobiltäckningen utan att den har blivit något bättre.

– Detta trots att vi har legat på och berättat om situationen för våra chefer. Även tullfacket är väl medvetna om det här, men ingen förbättring har skett och det är väldigt frustrerande, säger Roger Nilsson.

Kör bara förbi

Det är inte bara mobiltäckningen som irriterar tullpersonalen i Hån. Hela sju år har gått sedan nya E18 drogs förbi dagens station och bygget av en ny uppe vid riksgränsen har ständigt försenas. Det är fortfarande oklart när det kommer i gång.

– Det innebär att det dagligen kör förbi lastbilar som antingen missar avfarten ner till oss eller som medvetet kör förbi. Dessutom saknar vi sedan många år en toalett vid vår kontrollstation i Töcksfors, säger Lennart Furebo.