2015-09-10 06:00

2015-09-10 11:22

Vägverket kördes över

NORGE: Kommunikationsministern såg till att det blev omkörningsfil på E18

Det blir två körfält i backarna upp mot den norska tullen på den nya E18 som byggs mellan riksgränsen och Örje.
Norska vägverket har vägrat bygga en omkörningsfil, men nu kör den norska kommunikationsministern över myndigheten och ser till att detta blir verklighet.

Just nu pågår bygget av drygt sex kilometer ny E18 i gränsområdet på norska sidan, ett projekt som är kostnadsberäknat till cirka 500 miljoner kronor och som ska stå klart hösten 2017.

Men projektet har varit hårt kritiserat från bland andra Marker kommun och lastbilsägarna för att standarden på vägen, 1+1-väg med mitträcke större delen av sträckan förutom en kilometer med omkörningsfiler och 12,5 meters vägbredd, är alldeles för dålig.

Kämpat länge

Under flera år har Markers kommunalråd Kjersti Nythe Nilsen (AP) kämpat för att nya E18 mellan riksgränsen och Örje ska byggas med en bättre standard, men fått nej. Det gäller framför allt backarna upp till den norska tullstationen vid gränsen, men norska vägverket har vägrat lyssna.

Nu har dock den norska kommunikationsministern Kjetil Solvik-Olsen (FRP) i sista stund gripit in och tagit norska vägverket i örat, berättar tidningen Smaalenenes Avis. Han var nyligen själv på plats och tittade på förhållandena och insåg att det visst behövdes en omkörningsfil.

Inte ända upp

700 meter lång blir den, men omkörningsfilen når inte ända upp till tullstationen och Värmlandsgränsen. Anledningen är att nya broar över nya vägen redan har börjat byggas här, broar som inte klarar en bredare Europaväg.

Detta är tredje gången som Kjetil Solvik-Olsen går in och kör över det norska vägverkets beslut i Östfold. Tidigare har det gällt en ombyggnad av en annan E18-etapp och bygget av en gångpassage över järnvägsspåren vid stationen i Mysen.

Just nu pågår bygget av drygt sex kilometer ny E18 i gränsområdet på norska sidan, ett projekt som är kostnadsberäknat till cirka 500 miljoner kronor och som ska stå klart hösten 2017.

Men projektet har varit hårt kritiserat från bland andra Marker kommun och lastbilsägarna för att standarden på vägen, 1+1-väg med mitträcke större delen av sträckan förutom en kilometer med omkörningsfiler och 12,5 meters vägbredd, är alldeles för dålig.

Kämpat länge

Under flera år har Markers kommunalråd Kjersti Nythe Nilsen (AP) kämpat för att nya E18 mellan riksgränsen och Örje ska byggas med en bättre standard, men fått nej. Det gäller framför allt backarna upp till den norska tullstationen vid gränsen, men norska vägverket har vägrat lyssna.

Nu har dock den norska kommunikationsministern Kjetil Solvik-Olsen (FRP) i sista stund gripit in och tagit norska vägverket i örat, berättar tidningen Smaalenenes Avis. Han var nyligen själv på plats och tittade på förhållandena och insåg att det visst behövdes en omkörningsfil.

Inte ända upp

700 meter lång blir den, men omkörningsfilen når inte ända upp till tullstationen och Värmlandsgränsen. Anledningen är att nya broar över nya vägen redan har börjat byggas här, broar som inte klarar en bredare Europaväg.

Detta är tredje gången som Kjetil Solvik-Olsen går in och kör över det norska vägverkets beslut i Östfold. Tidigare har det gällt en ombyggnad av en annan E18-etapp och bygget av en gångpassage över järnvägsspåren vid stationen i Mysen.