2015-07-30 21:00

2015-07-30 21:13

Kommunen tvärvände i skadetvist

ÅRJÄNG: Vattenläcka "flyttas" från kommungatan till familjens tomt

Mardrömsstart. Huslyckan blev kortvarig för den unga familjen i Årjäng. En vattenfylld krypgrund har lett till en tvist med kommunen och dottern Alva, 8 månader, lider av luftvägsproblem.
– Förutom att tvisten tar mycket energi är ju Alvas hälsa det värsta, säger Martin Emanuelsson.

I mars 2014, ett halvår efter att Martin Emanuelsson och Linda Johansson köpt villan i Årjäng, upptäckte de vatten i husets krypgrund efter att det börjat lukta fukt.

Paret har ett suterränghus så hela nedervåningens golv ligger direkt över krypgrunden.

– Vi fick hjälp av räddningstjänsten att pumpa ut vattnet, men det fortsatte att rinna in. Då fick vi en länspump av försäkringsbolaget som gick dygnet runt. Efter närmare 30 kubikmeter utpumpat vatten rann det fortfarande, säger Linda Johansson.

De kontaktade en grävmaskinist som grävde från deras brunn och följde dagvattenröret ut mot gatan.

– Vid tomtgränsen fick vi kontakta kommunen för att få tillstånd att fortsätta gräva ut i gatan. Kommunens gatuchef kom hit och övervakade grävningen och väl ute i gatan upptäckte vi att röret var helt söndertrasat, fortsätter Martin Emanuelsson.

Kommunen svänger

Röret byttes ut, allt grävdes igen och gatan, samt häcken mot tomten återställdes. Fakturan skickades direkt till Årjängs kommun. Anticimex utredde vattenskadans omfattning och installerade en avfuktare i krypgrunden för att torka upp ordentligt. Även den fakturan betalades av Årjängs kommun eftersom vattenskadan i källaren orsakats av en trasig vattenledning på kommunal mark.

Under sommaren 2014 tilltar fuktlukten i nederplan och paret kontaktar Anticimex och kommunen igen. Rekommendationen är att sätta in paxfläktar och friskluftsventiler och att avvakta eftersom det tar tid att torka ur en krypgrund som varit så blöt.

I november föds parets dotter Alva. Oron ökar då lukten fortfarande är kvar och i april kontaktar paret åter Årjängs kommun för att få problemen åtgärdade.

– Det är då det börjar. Efter ett möte med VA-chefen och gatuchefen visar det sig att kommunen inte har någon försäkring som täcker den typen av vattenskador och de vill återkomma efter att de gjort en utredning, säger Linda Johansson.

– Deras slutsats nu är att röret varit trasigt i häcken, på vår tomt, och att de kontaktat ett juridiskt ombud för att driva frågan vidare mot oss. Plötsligt hade de alltså svängt och ansåg att vattenskadan nu var vårt problem, fortsätter Martin Emanuelsson.

Inga kommentarer

Sedan april har de ringt till kommunen varje vecka för att få till ett nytt möte och kunna reda ut saken.

– Men ingen vill prata med oss, trots att ärendet skulle gå fort då vi har barn. Det enda vi vill är att få skadan avhjälpt och att kommunen tar på sig ansvaret för den trasiga ledningen, igen.

Men det som gnager mest är lilla Alvas hälsa. När hon var två månader fick hon rs-virus, en förkylning som sätter sig på luftvägarna. Sedan dess har hon inte varit frisk.

– Hon är konstant tät och rosslig. Vi vände oss till en specialistläkare i Arvika som inte kan säga vad viruset beror på, men att det absolut inte blir bättre av att vistas i den här miljön. Det är inte bra för någon av oss, säger Linda Johansson.

– Vi vill kunna vara i vårt hem och må bra. Det är inte ett drägligt boende just nu.

På Årjängs kommun vill man inte kommentera ärendet.

– Kommunchefen har haft ett telefonmöte med juristfirman vi anlitar. Vårt ombud befinner sig utomlands på semester och eftersom vi är i en juridisk tvist med paret vill vi i nuläget inte kommentera ärendet förrän hon är tillbaka, säger Owe Lindström, ställföreträdande kommunchef i Årjäng.

I mars 2014, ett halvår efter att Martin Emanuelsson och Linda Johansson köpt villan i Årjäng, upptäckte de vatten i husets krypgrund efter att det börjat lukta fukt.

Paret har ett suterränghus så hela nedervåningens golv ligger direkt över krypgrunden.

– Vi fick hjälp av räddningstjänsten att pumpa ut vattnet, men det fortsatte att rinna in. Då fick vi en länspump av försäkringsbolaget som gick dygnet runt. Efter närmare 30 kubikmeter utpumpat vatten rann det fortfarande, säger Linda Johansson.

De kontaktade en grävmaskinist som grävde från deras brunn och följde dagvattenröret ut mot gatan.

– Vid tomtgränsen fick vi kontakta kommunen för att få tillstånd att fortsätta gräva ut i gatan. Kommunens gatuchef kom hit och övervakade grävningen och väl ute i gatan upptäckte vi att röret var helt söndertrasat, fortsätter Martin Emanuelsson.

Kommunen svänger

Röret byttes ut, allt grävdes igen och gatan, samt häcken mot tomten återställdes. Fakturan skickades direkt till Årjängs kommun. Anticimex utredde vattenskadans omfattning och installerade en avfuktare i krypgrunden för att torka upp ordentligt. Även den fakturan betalades av Årjängs kommun eftersom vattenskadan i källaren orsakats av en trasig vattenledning på kommunal mark.

Under sommaren 2014 tilltar fuktlukten i nederplan och paret kontaktar Anticimex och kommunen igen. Rekommendationen är att sätta in paxfläktar och friskluftsventiler och att avvakta eftersom det tar tid att torka ur en krypgrund som varit så blöt.

I november föds parets dotter Alva. Oron ökar då lukten fortfarande är kvar och i april kontaktar paret åter Årjängs kommun för att få problemen åtgärdade.

– Det är då det börjar. Efter ett möte med VA-chefen och gatuchefen visar det sig att kommunen inte har någon försäkring som täcker den typen av vattenskador och de vill återkomma efter att de gjort en utredning, säger Linda Johansson.

– Deras slutsats nu är att röret varit trasigt i häcken, på vår tomt, och att de kontaktat ett juridiskt ombud för att driva frågan vidare mot oss. Plötsligt hade de alltså svängt och ansåg att vattenskadan nu var vårt problem, fortsätter Martin Emanuelsson.

Inga kommentarer

Sedan april har de ringt till kommunen varje vecka för att få till ett nytt möte och kunna reda ut saken.

– Men ingen vill prata med oss, trots att ärendet skulle gå fort då vi har barn. Det enda vi vill är att få skadan avhjälpt och att kommunen tar på sig ansvaret för den trasiga ledningen, igen.

Men det som gnager mest är lilla Alvas hälsa. När hon var två månader fick hon rs-virus, en förkylning som sätter sig på luftvägarna. Sedan dess har hon inte varit frisk.

– Hon är konstant tät och rosslig. Vi vände oss till en specialistläkare i Arvika som inte kan säga vad viruset beror på, men att det absolut inte blir bättre av att vistas i den här miljön. Det är inte bra för någon av oss, säger Linda Johansson.

– Vi vill kunna vara i vårt hem och må bra. Det är inte ett drägligt boende just nu.

På Årjängs kommun vill man inte kommentera ärendet.

– Kommunchefen har haft ett telefonmöte med juristfirman vi anlitar. Vårt ombud befinner sig utomlands på semester och eftersom vi är i en juridisk tvist med paret vill vi i nuläget inte kommentera ärendet förrän hon är tillbaka, säger Owe Lindström, ställföreträdande kommunchef i Årjäng.