2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Logistikpark i malpåse

TÖCKSFORS: Trots att 7 miljoner kronor redan har investerats

Svårlöst. Länge har Svensk utviklingseiendom velat bygga en logistikpark vid E18 öster om Töcksfors. Trots allt planeringsarbete ser nu projektet inte ut att bli av.
– Vi kan inte komma överens med en markägare att få dra anslutningsvägen över ett skogsskifte. 7 miljoner kronor har investerats i planerna.

Det berättar projektledaren Øyvind Holm som är mycket besviken över att storsatsningen troligen inte förverkligas.

Redan 2008 dök planerna på en logistikpark och omlastningsplats och Svensk utviklingseiendom som består av norska investerare såg potentialen.

– Det finns ett stort behov för en logistikpark. Mellan Karlstad och Töcksfors finns ingen sådan anläggning och branschen har visat ett stort intresse för den.

– Beräkningar visar att det här kan ge 20–100 nya jobb, säger Øyvind Holm.

Svensk utviklingseiendom har option på mark i Hajom längs E18 öster om Töcksfors och ett omfattande planarbete har genomförts.

– Det har tagits fram en ny fördjupad översiktsplan, en detaljplan och en vägplan för området. Först krävde Trafikverket att det skulle byggas en planskild korsning till en kostnad av 40 miljoner kronor där vi skulle betala hela summan. Det var inte aktuellt för oss.

Ny korsning

– Då togs det tack vare kommunen fram en ny lösning med en trevägskorsning som är kostnadsberäknad till cirka 15 miljoner kronor.

Allting såg väldigt bra ut, men så flyttade Trafikverket infarten så att anslutningsvägen skulle korsa en privatpersons mark, ett 25 meter långt skogsskifte. Det ledde till stora problem.

– Vi kan inte komma överens med markägaren att få dra vägen över skogsskiftet. Vi har försökt erbjuda markägaren ersättningsmark, men tyvärr fått nej. Samtidigt har kommunen sagt nej till att göra vägen kommunal för att eventuellt säkra ett servitut åt oss.

– Det har gjort att vår bolagsstyrelse nu beslutat sig för att lägga ner projektet. Ett ytterligare omtag med Trafikverket för en eventuell ny anslutning skulle ta för lång tid. Vi har hållit på i sju år och redan investerat 7 miljoner kronor i projektet, säger Øyvind Holm.

Trafikverket menar att det inte är dem utan kommunen det hänger på för att få till en lösning eftersom det är de som har skött planarbetet.

– Vi har på alla sätt försökt hitta en lösning, men en kommunal gata skulle kunna överklagas till högsta instans. Det bästa vore att skapa en ny infart från E18, så bollen ligger hos Svensk utviklingseiendom. Det vore jättetrist om projektet inte blir av, säger Peter Månsson, samhällsbyggnadschef på Årjängs kommun.

Beklagar beslutet

Även Nordmarkens näringsliv beklagar beslutet av avsluta projektet.

– Väldigt synd. Det är ett fantastiskt projekt. Det här är något som verkligen behövs, säger ordföranden Henrik Nilsson.

Helt dött är dock inte projektet.

– En av investerarna vill själv försöka förverkliga logistikparken. Han har tiden fram till oktober på sig, säger Øyvind Holm.

Det berättar projektledaren Øyvind Holm som är mycket besviken över att storsatsningen troligen inte förverkligas.

Redan 2008 dök planerna på en logistikpark och omlastningsplats och Svensk utviklingseiendom som består av norska investerare såg potentialen.

– Det finns ett stort behov för en logistikpark. Mellan Karlstad och Töcksfors finns ingen sådan anläggning och branschen har visat ett stort intresse för den.

– Beräkningar visar att det här kan ge 20–100 nya jobb, säger Øyvind Holm.

Svensk utviklingseiendom har option på mark i Hajom längs E18 öster om Töcksfors och ett omfattande planarbete har genomförts.

– Det har tagits fram en ny fördjupad översiktsplan, en detaljplan och en vägplan för området. Först krävde Trafikverket att det skulle byggas en planskild korsning till en kostnad av 40 miljoner kronor där vi skulle betala hela summan. Det var inte aktuellt för oss.

Ny korsning

– Då togs det tack vare kommunen fram en ny lösning med en trevägskorsning som är kostnadsberäknad till cirka 15 miljoner kronor.

Allting såg väldigt bra ut, men så flyttade Trafikverket infarten så att anslutningsvägen skulle korsa en privatpersons mark, ett 25 meter långt skogsskifte. Det ledde till stora problem.

– Vi kan inte komma överens med markägaren att få dra vägen över skogsskiftet. Vi har försökt erbjuda markägaren ersättningsmark, men tyvärr fått nej. Samtidigt har kommunen sagt nej till att göra vägen kommunal för att eventuellt säkra ett servitut åt oss.

– Det har gjort att vår bolagsstyrelse nu beslutat sig för att lägga ner projektet. Ett ytterligare omtag med Trafikverket för en eventuell ny anslutning skulle ta för lång tid. Vi har hållit på i sju år och redan investerat 7 miljoner kronor i projektet, säger Øyvind Holm.

Trafikverket menar att det inte är dem utan kommunen det hänger på för att få till en lösning eftersom det är de som har skött planarbetet.

– Vi har på alla sätt försökt hitta en lösning, men en kommunal gata skulle kunna överklagas till högsta instans. Det bästa vore att skapa en ny infart från E18, så bollen ligger hos Svensk utviklingseiendom. Det vore jättetrist om projektet inte blir av, säger Peter Månsson, samhällsbyggnadschef på Årjängs kommun.

Beklagar beslutet

Även Nordmarkens näringsliv beklagar beslutet av avsluta projektet.

– Väldigt synd. Det är ett fantastiskt projekt. Det här är något som verkligen behövs, säger ordföranden Henrik Nilsson.

Helt dött är dock inte projektet.

– En av investerarna vill själv försöka förverkliga logistikparken. Han har tiden fram till oktober på sig, säger Øyvind Holm.