2015-07-10 18:03

2015-07-10 18:03

Norge är i en omställning

ÅRJÄNG: Andra branscher måste växa när oljeindustrin skär ned

20 000 jobb har försvunnit inom den norska oljeindustrin på grund det låga oljepriset. Det gör att andra näringar måste växa och skapa nya arbetsplatser.
– Men den norska oljeeran är inte över. Det beräknas att Norge bara har tagit upp cirka hälften av sina tillgångar, säger Nina Thornberg.

Hon är från Hammarö och är nu ministerråd vid den svenska ambassaden i Oslo och var en av talarna i samband företagarträffen i Årjäng på fredagen, den 24:e i raden.

Kjell Ericsson var som vanligt dagens moderator och hälsade ett stort antal föreläsare välkommen. En av dem var Nina Thornberg. Hon talade om läget i Norge just nu.

Måste ta över

– Från särställning till omställning skulle man kunna sammanfatta den ekonomiska situationen. Den dominerande rollen som oljebranschen har haft måste axlas av andra näringar. 20 000 jobb har försvunnit inom oljeindustrin och det handlar om en nedgång med 10–15 procent, säger Nina Thornberg.

Ett kraftigt sänkt oljepris har skakat om den norska ekonomin, men någon jättekris är det inte frågan om.

– Norsk ekonomi är fortfarande solid, även om tillväxten har sjunkit något. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg, även om den har stigit något till 4,1 procent på grund av uppsägningarna i oljebranschen, men samtidigt är EU-snittet 9,8 procent.

Som en mycket stark garant har den norska staten sin oljefond som är uppe i 6 900 miljarder norska kronor. Och det är inte heller säkert att nedgången i oljeindustrin enbart är negativ.

– En del menar att det är bra eftersom branschen har drivit upp lönekostnaderna kraftigt. I och med omställningen blir det inte lika tufft för andra näringar rent lönemässigt, säger Nina Thornberg.

Men det norska oljeäventyret lever trots allt vidare.

– Den norska oljeeran är absolut inte över. Det beräknas att Norge bara har tagit upp cirka hälften av sina tillgångar. Närmast ska man börja utvinna olja i det nya Johan Sverdrup-fältet i Nordsjön som beräknas generera 3 miljarder fat.

När det gäller politiken kommer i september ett besked vad väljarna tycker om utvecklingen i landet.

– Då är det kommunalval och det är en viktig temperaturmätare även nationellt. Just nu är Arbeiderpartiet större än både Höyre och Fremskrittspartiet tillsammans.

Hon är från Hammarö och är nu ministerråd vid den svenska ambassaden i Oslo och var en av talarna i samband företagarträffen i Årjäng på fredagen, den 24:e i raden.

Kjell Ericsson var som vanligt dagens moderator och hälsade ett stort antal föreläsare välkommen. En av dem var Nina Thornberg. Hon talade om läget i Norge just nu.

Måste ta över

– Från särställning till omställning skulle man kunna sammanfatta den ekonomiska situationen. Den dominerande rollen som oljebranschen har haft måste axlas av andra näringar. 20 000 jobb har försvunnit inom oljeindustrin och det handlar om en nedgång med 10–15 procent, säger Nina Thornberg.

Ett kraftigt sänkt oljepris har skakat om den norska ekonomin, men någon jättekris är det inte frågan om.

– Norsk ekonomi är fortfarande solid, även om tillväxten har sjunkit något. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg, även om den har stigit något till 4,1 procent på grund av uppsägningarna i oljebranschen, men samtidigt är EU-snittet 9,8 procent.

Som en mycket stark garant har den norska staten sin oljefond som är uppe i 6 900 miljarder norska kronor. Och det är inte heller säkert att nedgången i oljeindustrin enbart är negativ.

– En del menar att det är bra eftersom branschen har drivit upp lönekostnaderna kraftigt. I och med omställningen blir det inte lika tufft för andra näringar rent lönemässigt, säger Nina Thornberg.

Men det norska oljeäventyret lever trots allt vidare.

– Den norska oljeeran är absolut inte över. Det beräknas att Norge bara har tagit upp cirka hälften av sina tillgångar. Närmast ska man börja utvinna olja i det nya Johan Sverdrup-fältet i Nordsjön som beräknas generera 3 miljarder fat.

När det gäller politiken kommer i september ett besked vad väljarna tycker om utvecklingen i landet.

– Då är det kommunalval och det är en viktig temperaturmätare även nationellt. Just nu är Arbeiderpartiet större än både Höyre och Fremskrittspartiet tillsammans.