2015-07-09 18:35

2015-07-09 18:35

Nytt bostadsområde vid Lomtjärn i Töcksfors

TÖCKSFORS: Sex byggområden planeras

Bolaget Torbetjärn utveckling planerar för nya bostäder vid Lomtjärn i Töcksfors. Det kan både bli villor, fritidshus och flerfamiljshus.

Detta är fortsättningen av det så kallade Ärttjärnsprojektet och nu byggs en väg ner till området.

– Samtidigt håller vi på med slutförhandlingar med en svensk husleverantör. Vi ska börja marknadsföra området intill Lomtjärn i höst, säger projektledaren Øyvind Holm.

Totalt planeras det för sex byggområden och bebyggelsen är tänkt att bli blandad.

– Det kan både bli villor, fritidshus och flerfamiljshus i den första etappen som är tänkt att omfatta cirka 80 bostäder. Den hamnar längst ut mot Hagavallen.

Sammanlagt kan det bli par hundra bostäder i närheten av Lomtjärn.

Detta är fortsättningen av det så kallade Ärttjärnsprojektet och nu byggs en väg ner till området.

– Samtidigt håller vi på med slutförhandlingar med en svensk husleverantör. Vi ska börja marknadsföra området intill Lomtjärn i höst, säger projektledaren Øyvind Holm.

Totalt planeras det för sex byggområden och bebyggelsen är tänkt att bli blandad.

– Det kan både bli villor, fritidshus och flerfamiljshus i den första etappen som är tänkt att omfatta cirka 80 bostäder. Den hamnar längst ut mot Hagavallen.

Sammanlagt kan det bli par hundra bostäder i närheten av Lomtjärn.