2015-06-25 11:51

2015-06-25 11:51

Slår larm om tunga lyft

ÅRJÄNG

Tunga lyft och för snäva tidsramar. Matutkörarna vid arbetsmarknadsenheten i Årjäng är inte nöjda med sin arbetsmiljö – trots att arbetsgivaren anser att problemen åtgärdats.

Enligt personalen är fortfarande tunga lyft ett problem, även om vagnar på hjul köpts in. Detta beroende på att personalen ändå måste lyfta matkantinerna ur bilar och upp för lastkajer. Den ständiga stressen kvarstår också, menar personalen: ”Vi ser det väldigt allvarligt att de med redan fysiska nedsättningar blir utsatta för denna arbetsbelastning”, skriver skyddsombudet genom personalen.

Nu har ärendet lämnats över till Arbetsmiljöverket.

Enligt personalen är fortfarande tunga lyft ett problem, även om vagnar på hjul köpts in. Detta beroende på att personalen ändå måste lyfta matkantinerna ur bilar och upp för lastkajer. Den ständiga stressen kvarstår också, menar personalen: ”Vi ser det väldigt allvarligt att de med redan fysiska nedsättningar blir utsatta för denna arbetsbelastning”, skriver skyddsombudet genom personalen.

Nu har ärendet lämnats över till Arbetsmiljöverket.