2015-06-04 14:12

2015-06-04 14:12

Förskola stängs och kostchef försvinner

ÅRJÄNG: Snart klubbas budgeten

Inga stora sparkrav, men förskolan Nyckelpigan i Blomskog stängs och kost- och lokalvårdschefen försvinner. Snart klubbas budgeten för de närmaste åren.

Det ser hyfsat ut för nästa år och 2017, men 2018 verkar bli ett ganska tufft år för kommunen. Majoriteten har därför lagt ett budgetförslag som bygger på att försöka hålla målet: två procent av skatter och statsbidrag i resultat för kommunen totalt sett över de närmaste tre åren.

– Det innebär såklart ett antal utmaningar, men ingen kris, vilket känns skönt, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Största utmaningen är det eftersatta underhållet av kommunens skollokaler.

– Efter en utredning har vi konstaterat att det kommer kosta mer pengar än vad vi tidigare trott. Det innebär att vi ökar investeringsutrymmet till 49 miljoner kronor nästa år.

Kan stänga om ett år

Bland de större besparingarna finns stängning av Nyckelpigans förskola i Blomskog:

– Beslutet baseras helt på det låga intresset. Tanken är att stänga ner om ett år, men tidsplanen är inte helt spikad, säger Daniel Schützer.

Majoriteten föreslår också att dra in tjänsten som kost- och lokalvårdschef, en besparing på en halv miljon kronor. I dag lyder ett 65-tal personer under enhetschefen.

Vem ska ansvara för personalen?

– En annan verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen har visat intresse.

Men oppositionen är kritisk:

– Förslaget är inte genomtänkt. Vem vill ta på sig ett sådant ansvar utöver sina ordinarie uppgifter? Det handlar ju om all lokalvård och all matlagning för hela kommunen, säger Annika Holmstrand (C).

Förslaget har också ifrågasatts av kommunledningen.

– Det är ingen hemlighet att förslaget mött frågor och kritik, men ingenting är helt färdigt än, säger Daniel Schützer.

Oppositionens förslag grundas på linjen om god ekonomisk hushållning:

– Vi håller exempelvis fast vid vikten av att amortera av lånet på högstadieskolan och vill se en gradvis justering med anledning av att det blir fler äldre, säger Annika Holmstrand.

Lönesatsningar

Bland majoritetens satsningar finns 500 000 kronor till en landsbygds- och projektutvecklare, en coach på AME-enheten för de som står längst från arbetsmarknaden samt strategiska lönesatsningar på 1,3 miljoner, troligen främst till sjuksköterskor, socionomer och lärare.

Det ser hyfsat ut för nästa år och 2017, men 2018 verkar bli ett ganska tufft år för kommunen. Majoriteten har därför lagt ett budgetförslag som bygger på att försöka hålla målet: två procent av skatter och statsbidrag i resultat för kommunen totalt sett över de närmaste tre åren.

– Det innebär såklart ett antal utmaningar, men ingen kris, vilket känns skönt, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Största utmaningen är det eftersatta underhållet av kommunens skollokaler.

– Efter en utredning har vi konstaterat att det kommer kosta mer pengar än vad vi tidigare trott. Det innebär att vi ökar investeringsutrymmet till 49 miljoner kronor nästa år.

Kan stänga om ett år

Bland de större besparingarna finns stängning av Nyckelpigans förskola i Blomskog:

– Beslutet baseras helt på det låga intresset. Tanken är att stänga ner om ett år, men tidsplanen är inte helt spikad, säger Daniel Schützer.

Majoriteten föreslår också att dra in tjänsten som kost- och lokalvårdschef, en besparing på en halv miljon kronor. I dag lyder ett 65-tal personer under enhetschefen.

Vem ska ansvara för personalen?

– En annan verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen har visat intresse.

Men oppositionen är kritisk:

– Förslaget är inte genomtänkt. Vem vill ta på sig ett sådant ansvar utöver sina ordinarie uppgifter? Det handlar ju om all lokalvård och all matlagning för hela kommunen, säger Annika Holmstrand (C).

Förslaget har också ifrågasatts av kommunledningen.

– Det är ingen hemlighet att förslaget mött frågor och kritik, men ingenting är helt färdigt än, säger Daniel Schützer.

Oppositionens förslag grundas på linjen om god ekonomisk hushållning:

– Vi håller exempelvis fast vid vikten av att amortera av lånet på högstadieskolan och vill se en gradvis justering med anledning av att det blir fler äldre, säger Annika Holmstrand.

Lönesatsningar

Bland majoritetens satsningar finns 500 000 kronor till en landsbygds- och projektutvecklare, en coach på AME-enheten för de som står längst från arbetsmarknaden samt strategiska lönesatsningar på 1,3 miljoner, troligen främst till sjuksköterskor, socionomer och lärare.